úvod Proalergiky.cz > Deníčky malých atopiků > Podmínky služby Deníčky atopických dětí – poučení uživatele

Podmínky služby Deníčky atopických dětí – poučení uživatele

 1. Poslání deníčků
  • Deníček je prostor pro soukromou diskuzi s odborným konzultantem, a to na téma výživa a péče o pokožku u malých dětí trpících atopickým ekzémem či potravinovými přecitlivělostmi.
  • Konzultant vás bude učit lépe zvládat projevy těchto nemocí. Cílem konzultací je odhalit co nejvíce příčin (tzv. spouštěcích faktorů) atopických projevů, tyto příčiny eliminovat a tím přispět ke zlepšení zdravotního stavu dítěte.
  • Konzultant neprovádí lékařskou diagnózu ani nepředepisuje léčiva, jeho role při vedení deníčků je čistě poradenská. Tato služba nenahrazuje zdravotnickou péči, ale navazuje na ni. V průběhu konzultací nepřestávejte spolupracovat s ošetřujícími lékaři.
 2. Odpovědnost za prováděná opatření
  • Poskytovatelem služby je samotný konzultant, který zároveň nese odpovědnost za doporučení, která vám udělí. Berte však v potaz skutečnost, že poradenství probíhá na dálku a konzultant může pracovat pouze s těmi informacemi o vašem dítěti, které mu sami poskytnete.
  • Zároveň počítejte s tím, že každé dítě je individualita a může na různá výživová či kosmetická opatření reagovat různě, a to i dočasným zhoršením zdravotního stavu. Při podnikání některých rizikovějších opatření, na která vás konzultant předem upozorní, mějte zajištěný kontakt s ošetřujícím lékařem.
  • Konečné rozhodnutí o tom, zda se tou kterou radou budete řídit, je vždy na vás.
 3. Ochrana osobních údajů
  • Pokud není předem dohodnuto jinak, váš deníček je neveřejný, tzn. přístupný pouze vám, konzultantovi a administrátorovi portálu ProAlergiky.cz. Administrátor plní pouze technicko-kontrolní funkci a do diskuze nijak nevstupuje.
  • Všechny osobní údaje týkající se vás nebo vašeho dítěte, které v rámci služby dobrovolně poskytujete, jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). Mají k nim přístup pouze konzultant a administrátor, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Nejsou dostupné třetím osobám. Sdílíte s námi pouze ty osobní údaje, které jsou nutné ke zdárnému poskytnutí služby.
 4. Platební podmínky
  • Platba za placenou část služby konzultanta probíhá bezhotovostně podle platebních pokynů konzultanta. Platí se předem. Zaslání peněz je zároveň považováno za závaznou objednávku služby.