úvod Proalergiky.cz > Diskuzní fórum > Diskuze: Zvlhčování vzduchu snižuje prašnost

Zvlhčování vzduchu snižuje prašnost

Ing. Miroslav Harazím, Ph.D.

25. 11. 2008
17:08

Zvlhčování vzduchu snižuje prašnost v průmyslových objektech!

Prach je soubor částic, které nás všude obklopují. Částice prachu se volně se vznášejí vzduchem,
který nás obklopuje. Množství prachu je závislé na zdroji, proudění vzduchu, vlhkosti vzduchu atd.
A jak je to s dřevním prachem? Většinou o dřevním prachu víme to, že je nebezpečný, je vznětlivý a
již při nízké koncentraci se vzduchem výbušný. Mezní hranice při, které je tvořena se vzduchem
výbušná směs je již při koncentraci 20%. Většinou se ale neví, jak velké zdravotní problémy může
způsobit. Nechtěli bychom zde nikoho strašit ani nikoho uvádět v mylnou představu, ale spíše
zkonstatovat co je o dřevním prachu známé v kruzích lékařů, jak je nebezpečný a nastínit směr, jak
je možné koncentraci a množství prachu ve vzduchu snížit přirozenou cestou za podmínek spolupůsobení
fyzikálních jevů a zařízení rakouské firmy Merlin.

Co je dřevní prach?

Dřevní prach je množství částice dřeva, které vznikají při zpracování dřeva nebo manipulaci
s ním. Je směs drobných částic dřeva, které se vytváří při jeho zpracování nebo manipulaci s
ním. V dřevním prachu jsou mimo chemických látek, které tvoří podstatu dřeva (celuloza,
hemicelulóza, lignin, terpeny, pryskyřice atd.) i další, zejména živé organismy nebo jejich zbytky,
fungicidní, insekticidní přípravky, lepidla přírodní i syntetická.

Zdrojem vzniku dřevního prachu je:
ü dřevařský průmysl
ü nábytkářský průmysl
ü výroba celulózy a papíru
ü stavebnictví
ü domácí práce

Jako profese s největší prašností jsou klasifikovány operace: broušení, řezání, frézování a
vrtání.

Dřevní prach je řazen do skupiny dráždivých prachů. Dále je dřevní prach členěn dle typu dřeviny
na prach z měkkých dřev, tvrdých dřev a ještě na specielní samostatnou skupinu exotických dřev.
Účinek dřevního prachu je různý a liší se dle zařazení do skupiny dřev respektive typu dřeviny.

Dřevní prach - dle typu dřeva Účinky dřevního prachu
Dřevní prach z měkkého dřeva nižší podíl respirabilní frakce
Dřevní prach z tvrdého dřeva velmi jemný, s větším podílem respirabilní frakce
Dřevní prach z exotického dřeva toxický, senzibilizující

Tab. č.1 Prach různých typů dřev (dle NV 178/2001 Sb., příloha č

Přispějte do diskuze

Příspěvky mohou vkládat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se.

Vaše jméno
Obsah:
Obrázky:


Maximální velikost jednoho souboru je 2 MB.