Proalergiky.cz > Pylové zpravodajství

Pylové zpravodajství

Období: 17. 7. až 23. 7. 2017

Dominantní alergeny

trávy, jitrocel, kopřiva, merlíkovité, šťovík, plísně

Sponzor sekce

Aktuální stav

V uplynulém týdnu opět nedošlo k významnější změně v druhovém zastoupení vzdušných alergenů. V ovzduší se objevovalo lehce podprůměrné množství pylových alergenů. Nejhojnější byla stále málo alergizující kopřiva. Z významných alergenů dominoval pyl trav, jeho množství již pozvolna klesá. Poměrně hojný byl také pyl jitrocele a merlíkovitých, ojediněle se objevoval pyl šťovíku. Byla zaregistrována první pylová zrna pelyňku. Velmi četné byly spory vzdušných plísní, hlavně rodů Cladosporium a Alternaria.

Předpověď

Ani pro příští období neočekáváme žádné podstatné změny v koncentraci či druhovém zastoupení vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav, jeho koncentrace v ovzduší bude ale pozvolna klesat. Naopak se začne pozvolna zvyšovat množství pylu pelyňku a merlíkovitých. Vedle těchto alergenů se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku a vzdušných plísní. Koncentrace spor vzdušných plísní se bude dlouhodobě držet na vysoké úrovni. Hojný bude stále také málo alergizující pyl kopřivy. Začátek hlavní sezóny pelyňku očekáváme v prvním týdnu srpna.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na Polleninfo.org.

Naše tipy:

Zdroj: Pylová informační služba, MUDr. Ondřej Rybníček, Brno

Pylový kalendář

Měsíc v roce: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
TRÁVY
Bojínek
Drnavec
Jílek
Kostřava
Kukuřice
Lipnice
Medyněk
Psárka
Pýr
Rákos
Srha
Žito
BYLINY
Ambrózie
Heřmánek
Hořčice
Chmel
Jetel
Jitrocel
Kopřivovité
Merlíkovité
Pampeliška
Pelyněk
Řepka
Šťovík
Vojtěška
DŘEVINY
Borovice
Bříza
Buk
Cypřiš
Černý bez
Dub
Habr
Jalovec
Jasan
Javor
Jilm
Jírovec
Kaštanovník
Lípa
Líska
Olivovník
Olše
Ořešák
Pajasan
Platan
Tis
Topol
Vrba