Infolinka 541 212 450


Astma - 2. část

Astma dokáže potrápit i malé děti

Astma dokáže potrápit i malé děti


Příznaky a diagnóza

Diagnóza astmatu bývá obtížná, protože příznaky lze snadno zaměnit za projevy jiné nemoci dýchací soustavy. Pro spolehlivou diagnózu je třeba důkladný rozbor současných obtíží i celkového zdravotního stavu při rozhovoru lékaře s pacientem a provedení pomocných vyšetření včetně laboratorních zkoušek.

Jaké příznaky má astma?

Astma se může projevovat jedním nebo několika ze čtyř hlavních příznaků, jež jsou: pískavý dech, dušnost, kašel a tlak na hrudi.
Pískavý dech – Objevuje se jako reakce na specifický podnět (spouštěč) nebo bez zjevného důvodu a mže, ale nemusí být doprovázen dušností
Dušnost – Nedostatek dechu bývá provázen pískavým dechem nebo kašlem, ale může se vyskytovat i samostatně.
Kašel – Příznakem astatu může být suchý kašel nebo kašel s vykašláváním hlenu
Tlak na hrudi – Jde o častý příznak astatu, který však u starších pacientů bývá mylně považován za projev srdečního onemocnění

Jak se stanovuje diagnóza astmatu

Problém spočívá v tom, že některé příznaky astmatu se vyskytují také u mnoha jiných plodních či srdečních onemocnění. Pro stanovení správné diagnózy musí lékař s pacientem podrobně rozebrat jaké příznaky přesně má, co vede k jejich nástupu, jak dlouho trvají, jaká je jejich intenzita a zda jsou něčím zvláštní. Součástí každého vyšetření je také poslechové vyšetření plic.

Testy k vyšetření dýchání

Základem pro rozpoznání astmatu jsou funkční dechové testy. Běžně se při vyšetření dýchání užívá dvou druhů testů: měření rychlosti výdechu a spirometrie. Oba druhy testů měří zúžení dýchacích cest, čím užší jsou dýchací cesty, tím pomaleji jimi vzduchu proudí a tím nižší hodnoty test ukáže.

Test na vrcholové rychlosti výdechu

Přístroj na měření vrcholové výdechové rychlosti zvaný výdechoměrů je malý a poměrně levný. Podle výsledku měření, tj. podle maximální rychlosti vydechovaného vzduchu, lze usuzovat na míru zúžení dýchacích cest. Při podezření na astma lékař pacienta požádá, aby si sám měřil maximální rychlost výdechu dvakrát až čtyřikrát denně, aby bylo možné zjisti, zda hodnoty této veličiny během dne kolísají. U zdravého člověka dochází v průběhu dnů až týdnů k malému kolísání, zatímco u pacienta s astmatem rychlost výdechu trvale nebo občas kolísá. Tento způsob měření vrcholové výdechové rychlosti je zvláště přínosný u pacientů o pouze občasnými příznaky.

Spirometrie

Tento test se provádí především v plicních a alergologických ambulancích. Spirometrie měří nejen rychlost výdechu, ale i množství vydechnutého vzduchu, tj. objem výdechu. Dobře provedený test je pro lékaře důležitou informací, ale nenahradí každodenní měření maximální rychlosti výdechu.

Prevence a svépomoc

  • Pro některé pacienty je velice důležitá neustálá likvidace prachu v domácnosti, v němž žijí roztoči.
  • Používání protiroztočových povlaků je velmi efektivní, třebaže nákladné.
  • Odstraněny by měly být koberce, závěsy a další „lapače prachu“
  • Plyšové hračky je nejlépe také odstranit, nebo pravidelně prát, či ne jednou týdně uložit na 12 hodin do mrazáku, kde dojde k záhubě roztočů.
  • Problematickým bodem je vzdání se domácích zvířat. Tak, kde je alergie na ně nepochybná, je třeba při rozhodování brát ohled na nutnost inhalační léčby na jedné straně a smutkem na obchodem zvířátka na druhé. Je však skutečností, že trvalý kontakt se zvířetem, i když při něm nedochází přímo k záchvatu, může vést k chronickému zhoršování astmatu v důsledku trvalého vystavení přecitlivělého pacienta vysokému množství alergenů.
  • Nekuřte
  • Zabraňte, kde to je možné prochlazení
  • Vyhněte se zřejmým spouštěčům, pokud o nich víte
  • Informujte učitele o astmatu svého dítěte a nezbytnosti používat v případě potřeby inhalátor

Léky užívané při léčbě astmatu

Léky užívané v léčbě astmatu lze rozdělit do tří hlavních slupin: léky uvolňující dýchací cesty, léky preventivní a léky pro akutní pomoc

Léky uvolňující dýchací cesty

Po podání těchto léků dojde k uvolnění svalu ve stěně dýchacích cest a k rozšíření průdušek, takže se zlepší proudění vzduchu dýchacími cestami při nádechu i výdechu.l V důsledku toho se nemocnému lépe dýchá.. Tyto léky se podávají v inhalační formě. Inhalaci léku nemocný provádí většinou, když se objeví příznaky záchvatu, méně často, zejména v závažných případech, se předepisuje pravidelná aplikace.

Léky s preventivním účinkem

Tyto léky tlumí zánět v dýchacích cestách, čímž významně snižují jejich dráždivost. Užívají se pravidelně, obvykle dvakrát denně. Svým způsobem je lze srovnávat se zubním kartáčkem – pravidelným použitím předejdete potížím.

Akutní léčba

Základem léčby akutního astmatického záchvatu jsou vysoké dávky léků uvolňujících dýchací cesty (často podávané pomocí nebulizátoru -inhalátoru) a vysoké dávky protizánětlivých léků (injekčních nebo perorálních léků).

Někteří pacienti jsou schopni sami zahájit vlastní akutní léčbu s použitím nebulizátoru a nasazením vysokých dávek kortikoidů v tabletách, ale pro většinu nemocných, zažívajících těžký záchvat poprvé, bude lépe, když se co nejrychleji obrátí na lékaře či pohotovost.

Zpracováno podle knihy Astma, autor: prof. Jon Ayres, nakladatelství Grada Publishing


Články na podobné téma