Celiakie

Celiakie (celiakální sprue či glutenová enteropatie) je v naší populaci běžnější, než alergie na lepek. Podle odhadů se celiakie týká jednoho procenta obyvatel ČR. To jsou ale jen potvrzené případy. Těch neprokázaných je bohužel mnohem víc.

Co je dobré vědět o celiakii

Bezlepková dieta

Bezlepková dieta je zatím jedinou plnohodnotnou možností „léčby“ intolerance lepku. Ze svého jídelníčku musíme velmi důsledně odstranit příčinu...

Projevy celiakie – pokaždé jinak

Následující příznaky a zdravotní komplikace se objevují u lidí, u kterých ještě nebyla celiakie potvrzena nebo kteří nedodržují bezlepkovou dietu.

Jak celiakii léčit a na co se připravit

Celoživotní bezlepková dieta je v případě celiakie zatím jedinou dostupnou možností léčby. Po několika týdnech od nasazení diety dojde ke zhojení...

Rozdíl mezi alergií na lepek a celiakií

Pokud se nezajímáme o detaily, spokojíme se s konstatováním, že obě onemocnění v zásadě patří mezi alergie a řeší se stejným způsobem – bezlepkovou...