Zákaznická linka 541 212 450

Chcete si založit účet? Můžete tak učinit v posledním kroku objednávky. Nebo jen neznáte své heslo?
úvod E-shop   >   Vše o nákupu   >   Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti CM Trade

Informace ke zpracování osobních dat

Naše firma CM Trade Via s. r. o. se sídlem Maříkova 1899/1, 62100 Brno, IČO 25510681 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu či výmaz, pokud jsou uděleny na základě vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování údajů, máte právo na jejich přenositelnost a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.

V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na výše uvedené adrese sídla společnosti anebo e-mailu info@proalergiky.cz.

Zabezpečení vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, která nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K vašim osobním údajům, které jsme od vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo nejde o ochranu našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat nás o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o vás zpracováváme. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k vaší identifikaci, než vám požadované informace poskytneme.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u vás nastala nějaká změna, abychom vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce osobních údajů.

S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které o vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, a to v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například e-mailové adresy za účelem zasílání newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na údaje zpracovávané v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Zpracovávané osobní údaje

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme a které můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné vaše osobní údaje. Bez těchto souborů nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek, například uchování produktu v košíku e-shopu, uložení vašeho osobního nastavení služeb nebo zabezpečení při přihlašování, objednávání a platbách.

Analýz a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Tyto služby neshromažďují vaše osobní údaje. Pomocí těchto služeb zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, IP adresu, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a poskytovaného obsahu a také pro účely právní ochrany.

Personalizace reklamy

Naše webové stránky využívají technologie pro přizpůsobení obsahu našich reklam zobrazujících se v reklamních sítích našich partnerů (zejména Google Adwords a Seznam Sklik) tomu, o jaké informace jste na stránkách projevili zájem. Tyto technologie neshromažďují vaše osobní údaje.

Zasílání novinek na e-mail

V případě, že jste naším zákazníkem či registrovaným uživatelem našich webových stránek, můžeme vámi poskytnutou e-mailovou adresu využít k občasnému zasílání novinek (newsletterů, obchodních sdělení).

V případě, že se u nás přihlásíte k odběru novinek prostřednictvím e-mailové adresy, kterou nám sdělíte, a udělíte nám souhlas s takovým využíváním vaší e-mailové adresy, budeme ji zpracovávat výhradně k těmto účelům.

V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od nás novinky nechcete dostávat, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním poskytnuté e-mailové adresy k tomuto účelu zde nebo písemně na adrese sídla naší společnosti.

Zákaznické hodnocení internetového obchodu na portálu Heureka.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Zpracování objednávek

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj)
Účel zpracování vyřízení objednávek, dodávka objednaného zboží, archivace pro případ reklamací, sporů nebo změn ve smlouvě
Doba zpracování 10 let
Zpracovatelé účetní, přepravce zásilek, zprostředkovatel on-line plateb (jen e-mail)
Příjemci vývojář a administrátor webových aplikací, poskytovatel webhostingu, správce ICT,
Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence daňových povinností
Doba zpracování 10 let
Zpracovatelé účetní
Příjemci správce ICT

Marketing

Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování obchodní komunikace se stávajícími zákazníky
Doba zpracování 10 let
Zpracovatelé -
Příjemci vývojář a administrátor webových aplikací, poskytovatel webhostingu, správce ICT, poskytovatel služby pro rozesílání hromadných e-mailů či SMS
Právní titul Souhlas
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování obchodní komunikace s potenciálními zákazníky, uživateli a fanoušky stránek
Doba zpracování 10 let
Zpracovatelé -
Příjemci vývojář a administrátor webových aplikací, poskytovatel webhostingu, správce ICT, poskytovatel služby pro rozesílání hromadných e-mailů či SMS

Vyřízení reklamace

Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence údajů zákazníka během reklamačního procesu
Doba zpracování 1 měsíc
Zpracovatelé servis/opravna
Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence historie reklamací
Doba zpracování 5 let

Registrace uživatele na stránkách (zřízení uživatelského účtu)

Právní titul Souhlas
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj), Fotografie (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování zřízení a vedení uživatelských účtů pro přístup k vybraným službám portálu ProAlergiky.cz
Doba zpracování do odvolání souhlasu
Příjemci vývojář a administrátor webových aplikací, poskytovatel webhostingu

Komunikace přes kontaktní formulář nebo chatovou aplikaci

Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování vyřízení dotazů, poptávek, požadavků či připomínek uživatelů/zákazníků
Doba zpracování 10 let
Příjemci vývojář a administrátor webových aplikací, poskytovatel webhostingu

Komentář uživatele k článkům

Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování vkládání komentářů uživateli pod články
Doba zpracování časově neomezeně
Příjemci vývojář a administrátor webových aplikací, poskytovatel webhostingu

Dotaz uživatele v odborné poradně

Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence uživatelů za účelem zodpovězení a zveřejnění jejich dotazů položených v odborné poradně portálu ProAlergiky.cz
Doba zpracování časově neomezeně
Příjemci vývojář a administrátor webových aplikací, poskytovatel webhostingu
Právní titul Výslovný souhlas
Osobní údaje Popis zdravotního problému (Citlivý údaj ‒ zdravotní stav)
Účel zpracování zpracování údaje o zdravotním stavu tazatele, je-li tento součástí dotazu
Doba zpracování časově neomezeně
Příjemci vývojář a administrátor webových aplikací, poskytovatel webhostingu

Přihlášení uživatele do soutěže

Právní titul Souhlas
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence údajů pro účely oznámení případné výhry v soutěži na ProAlergiky.cz
Doba zpracování 1 rok
Zpracovatelé vývojář a administrátor webových aplikací, poskytovatel webhostingu

Námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme vás, že vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracování vašich osobních údajů na příslušný dozorový úřad:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 23. března 2022.

541 212 450, 602 813 222
Pomůžeme vám s výběrem a objednávkou
Doporučeno odborníky
Vybíráme, ověřujeme, testujeme, spolupracujeme s lékaři
VYSOKÁ SPOKOJENOST
V nezávislém hodnocení zákazníků jsme získali certifikát
99 % zboží skladem
Rychlá expedice, doprava zdarma při nákupu nad 3000 Kč