Infolinka (všední dny 8.30–16.30)
541 212 450
Infolinka (všední dny 8.30–16.30)
541 212 450

Jak vybrat čističku vzduchu

Jakou čističku vzduchu zvolit? Výběr není zcela jednoduchý. Proto vám přinášíme soupis nejdůležitějších hledisek, nad kterými byste měli před nákupem čističky přemýšlet.

Chcete si dobře vybrat? S výběrem čističky vzduchu vám odborně poradíme.
1

Vzduchový výkon čističky a velikost místnosti

Vzduchový výkon ukazuje množství vzduchu (udávané v m³), který čistička přefiltruje za 1 hodinu. Čím vyšší vzduchový výkon čistička má, tím větší místnost je schopná čistit nebo tím rychleji bude vzduch čistit.

Snadný výpočet: Jak velký výkon čističky potřebujeme pro svou místnost?

Nejprve si změřte šířku, hloubku a výšku vaší místnosti v metrech a spočítejte její objem v metrech krychlových:
 

objem-mistnosti-schema.jpg

Aby čistička dobře plnila svůj účel, měl by její vzduchový výkon převyšovat objem místnosti, ve které bude používána. Objem vynásobte správným koeficientem podle toho, komu má čistička sloužit.

Výpočet minimálního vzduchového výkonu pro aler­gika:

objem místnosti v m3 × 4 = potřebný vzduchový výkon v m3/h


Výpočet minimálního vzduchového výkonu pro ostatní uživatele:

objem místnosti v m3 × 2,5 = potřebný vzduchový výkon v m3/h


Pokud budete čističku používat střídavě ve více místnostech, potřebný vzduchový výkon vypočtěte dle objemu té největší místnosti. Z naší nabídky si pak vyberte jednu z čističek, jejíž maximální vzduchový výkon bude vyšší než číslo, které vám vyšlo.

Je zcela v pořádku, když si zvolíte čističku s výkonem podstatně vyšším, než je potřebný pro vaši místnost. Výkonnější čistička v menším prostoru poběží častěji na nižší otáčky a tím pádem bude její provoz tišší a úspornější. A naopak: Čistička, která bude výkonově na danou místnost slabá, poběží často na vysoké otáčky, tím pádem bude hlučnější a bude spotřebovávat více elektřiny.

Srovnávejte srovnatelné

Údaje o velikosti místnosti, které v našem e-shopu uvádíme u všech čističek, sami vypočítáváme dle výše uvedeného vzorce. Původní údaje od dodavatelů totiž mohou být stanovené různým způsobem, což by znemožnilo objektivní porovnání výkonnosti modelů. U nás nemůžete naletět kvůli „přifouknutým“ číslům. 

2

Filtrace – odstraňování nečistot

Všechny čističky vzduchu nabízené v e-shopu ProAlergiky.cz splňují požadavky na účinnost filtrace musí zachytit bezmála 100 procent nečistot rozptýlených ve vzduchu.
 

Kvalitní čističky vzduchu pracují na principu několikastupňové filtrace. To znamená, že k procesu čištění přístroj využívá několika různých technologií, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti. Vícestupňová filtrace zbaví vzduch hrubších nečistot i nejmenších alergenů a také kouře nebo zápachu.

Tady je přehled nejčastěji používaných filtrů a dalších čisticích funkcí spolu s nečistotami, které odstraňují:

  • HEPA filtr nebo jiný filtr pevných mikročástic: odstraňuje mikroskopický prach (ze silnic, staveb apod.), kouř, pyly, plísně, zvířecí a roztočové alergeny, bakterie
  • Uhlíkový filtr: odstraňuje jedovaté, dusivé nebo zapáchající plyny a výpary (čpavek, ocet, oxidy síry, oxidy dusíku apod.)
  • Ionizátor – generátor záporných iontů: urychluje usazování pevných nečistot (prach, alergeny) a usnadňuje jejich zachycení na HEPA filtru
  • Plazmový ionizátor: přímo ve vzduchu rozkládá viry, bakterie, těkavé látky (formaldehyd, benzen, toluen apod.), spory plísní, kvasinky, škodlivé smogové plyny
  • Fotokatalytický filtr: rozkládá viry, bakterie, těkavé látky (formaldehyd, benzen, toluen apod.), spory plísní, kvasinky, škodlivé smogové plyny
  • Studený katalytický filtr: rozkládá nebezpečné plyny a těkavé látky (formaldehyd, benzen, toluen apod.)
  • UV lampa: hubí bakterie, viry, plísně a kvasinky
Různí výrobci nabízejí různou sestavu filtrů. V popisu každé čističky najdete, jaké konkrétní filtry čistička obsahuje a jaké nečistoty odstraňují.

Určitě ale neplatí, že čím více filtračních stupňů čistička nabízí, tím více nečistot bude odstraňovat. Všimněte si, že některé čisticí funkce odstraňují prakticky tytéž nečistoty. Například plazmový ionizátor nahradí (foto)katalytický filtr i UV lampu. V kombinaci s HEPA filtrem a uhlíkovým filtrem odstraní drtivou většinu škodlivin.

3

Hlučnost čističek vzduchu

Uvádí se v decibelech (dB) a udává hladinu hluku, které je osoba vystavena při provozu čističky. Čistička s vyšším výkonem může být hlučnější než čistička s nižším výkonem, ale není to pravidlem. Hlavním zdrojem hlučnosti je ventilátor, jehož rychlost otáček však ovlivňujete vy jako uživatel přístroje.


Při nejnižších otáčkách většinu čističek sotva uslyšíte a ani vysoké otáčky nejsou vysloveně nepříjemné.


Tichý režim je důležitý pro provoz čističky v noci. Hlučnost by v tomto případě neměla přesahovat 30 dB. Čím nižší, tím lepší.

4

Cena filtrů a jejich životnost

Při nákupu čističky vzduchu bychom se měli zajímat, jaká je cena filtrů, které je potřeba měnit. Doba výměny je doporučená výrobcem, ale závisí především na intenzitě provozu čističky a na stavu znečištění ovzduší. Provoz čističky se soustavou filtrů není ve většině případů finančně příliš náročný – náklady se pohybují v řádu stokorun ročně.
5

Pořizovací cena čističky vzduchu

Cena by neměla být tím rozhodujícím kritériem. Cena čističky závisí zejména na vzduchovém výkonu a funkcích čističky. 

Jelikož naše přístroje si kupují i nemocní lidé, svou nabídku se snažíme stavět na spolehlivých přístrojích od renomovaných dodavatelů, tedy ne za každou cenu těch nejlevnějších na trhu.
6

Spotřeba elektrické energie

Pro ekonomicky smýšlející uživatele je důležité i to, kolik elektrické energie čistička spotřebovává. Poznáte to z příkonu, který se obvykle udává pro minimální a plný výkon. Čističky s automatickým režimem většinu dne poběží na minimální výkon, při kterém by měly potřebovat pouze jednotky wattů. 

Často kladené otázky

Mám si vybrat zvlhčovač, čističku vzduchu nebo ionizátor?
To záleží na problému, který chcete vyřešit. Zvlhčovač vzduchu je vhodný pro ty, kteří mají v místnosti vlhkost pod 40 %. Jeho ideální použití je v topné sezóně, kdy může být vzduch extrémně suchý. Suchý vzduch vysušuje sliznice a zhoršuje dýchání. Zvlhčovač zvyšuje vlhkost vzduchu, usnadňuje dýchání, ale není určen k odstranění alergenů ani dalších nečistot. Čistička vzduchu je přístroj určený k odstranění vzdušných alergenů, jako jsou pyl, plísně (spory), zvířecí alergeny, a dalších nečistot – prach, zápach, popř. nebezpečné plyny. Některé čističky umí ničit i viry a bakterie ve vzduchu. Zajímat by měly všechny, kteří mají alergii na výše uvedené alergeny, žijí v prašném nebo zakouřeném prostředí, například v oblastech s hustou dopravou nebo průmyslovým znečištěním. Ionizátor vzduch čistí nepřímo (přístrojem neprochází vzduch) – na rozdíl od čističky vzduchu alergeny nezachycuje, ale pouze neutralizuje. Úkolem ionizátorů je zvyšovat čistotu vnitřního ovzduší shlukováním částic, a tím urychlovat jejich usazování. Do vzduchu uvolňuje většinou pouze záporné ionty, které na sebe vážou kladně nabité nečistoty, jako jsou prach a alergeny. Také neutralizují kladné ionty pocházející z televizí, PC, DVD atd. Vyšší výskyt kladných iontů totiž může způsobovat únavu, bolest hlavy, podrážděnost apod., čemuž by měl ionizátor předcházet
Četla jsem, že čistička vzduchu produkuje nebezpečný ozón, je to pravda?
Bát se ozónu v čističkách vzduchu není nutné.Malé množství ozónu mohou (ale nemusejí) vytvářet čističky vzduchu vybavené ionizátorem, UV lampou nebo elektrostatickým filtrem. Výrobci čističek vzduchu musí dodržovat přísné hygienické limity. Spousta čističek však nevytváří ozón vůbec. Všechny čističky v naší nabídce patří mezi bezpečné.
Jak dlouho a jak často čističku pouštět?
Čističky vzduchu fungují nejlépe v uzavřených místnostech. Čištění vzduchu by měl být dlouhodobý proces – zapnutí čističky na dobu kratší než 1 hodina je v podstatě neúčinné. Zapnutá by měla být při pobytu osob v místnosti. Obecný vzorec pro určení délky provozu není. Je nutné brát v potaz okolnosti, jako jsou míra alergie, přítomnost kuřáků nebo zvířat v místnosti, místo bydliště (vyšší výskyt prachu, smogu apod.).
Kam umístit čističku vzduchu?
Čistička vzduchu by měla být umístěna tak, aby kolem sebe měla prostor alespoň zhruba 40 cm a nad sebou neměla žádnou překážku. Jedině tak bude schopna zajistit optimální proudění vzduchu v místnosti potřebné pro efektivní čištění. Může stát na zemi i na nějaké poličce nebo podstavci, pokud možno dál od dveří. Natočte ji tak, aby vyfukovaný vzduch směřoval do prostoru, nejlépe do té části místnosti, ve které se nejvíce pohybujete.
Když používám čističku vzduchu, nesmím větrat?
Prostor by měl být uzavřený, tudíž i zavřená okna. V opačném případě by čistička zbytečně filtrovala nečistoty z venku. To však neznamená, že po pořízení čističky nemusíme vůbec větrat. Čerstvý vzduch z venku všichni potřebujeme, zejména kvůli kyslíku. Čističku ale zapínáme až po vyvětrání. V domácnostech pylových alergiků se v pylové sezoně doporučuje větrat s použitím pylové sítě do oken.
Když se píše, že čistička zbaví vzduch částeček prachu, znamená to že už nebudu muset prach utírat?
Čistička vzduchu prašnost omezí, ale neodstraní zcela. Ne všechen prach se drží ve vzduchu, odkud může být odsán čističkou. Některé částečky se rychle usazují. Část nečistot se také do místnosti vnáší na lidech, zvířatech a věcech. Prach tedy budete muset nadále utírat, ale bude ho viditelně méně.
Mám si vybrat čističku se zvlhčovačem, nebo bez? Co je účinnější?
Zvlhčování většinou nemá na účinnost čistění vzduchu vliv. Čističku se zvlhčovačem většinou volí lidé, kteří zvlhčovač potřebují okrajově, popř. vlhkost mají dostatečnou a chtějí ji spíše jen udržet. Zvlhčování je možné u čističek vypnout a vzduch pouze čistit. U kombinovaných přístrojů většinou nelze nastavit požadovanou vlhkost, jak je tomu u většiny zvlhčovačů, které si vlhkost hlídají a po dosažení požadované hodnoty se vypnou. Čističky vzduchu se zvlhčováním volí i ti, co doma nechtějí dva přístroje.
Musí být v každém pokoji jedna čistička, nebo existuje nějaká výkonnější rovnou pro celý byt?
Protože čistička pracuje nejlépe v uzavřené místnosti, je doporučována vždy jedna čistička vzduchu do jedné uzavřené místnosti. Pokud máte větší, spojený prostor, je vhodné čističku pravidelně přenášet na jiné místo (např. na druhou stranu prostoru, za příčku apod.). Můžete ji přemísťovat i z místnosti do místnosti.
Našel jsem čističe vzduchu, které pracují na principu ionizace vzduchu. Je uváděno, že jsou to velmi kvalitní čističky, je to tak?
Čističky vzduchu vybavené pouze ionizátorem mohou být kvalitní (snad až na podezřele levné modely). Rozhodujícím kritériem při výběru čističky vzduchu je filtrační účinnost. A tu mají samotné ionizátory nižší než „klasické“ čističky vybavené motorem a mikrofiltrem (např. HEPA). Ionizátor není schopen alergeny a další nečistoty z místnosti odfiltrovat, pouze způsobuje jejich usazování (a o to více musíte uklízet). Ionizátor bývá součástí některých čističek a je vypínatelnou funkcí.
Nejsou čističky příliš hlučné (při chodu v noci)?
Čističky mají různou hlučnost, která je úměrná výkonu motoru. Kvalitní čističky mají k dispozici speciální noční, velmi tichý režim. Záleží na tom, kam chcete čističku vzduchu umístit a kterou část dne bude zapnutá. Bude-li přístroj čistit během dne, na hlučnosti tolik nezáleží. Plánujete-li ale provoz i v nočních hodinách, hlučnost by měla být nízká. I toto je ale velice individuální, někomu vyšší hlučnost nevadí a i v noci si čističku pouští na plný výkon.
Umí čistička vzduchu odstranit cigaretový kouř?
Ano. Cigaretový kouř se skládá z pevných částeček, které vidíme, a z plynů, které cítíme. O pevné částečky se postará HEPA filtr nebo jiný mechanický „lapač“. Pokud čistička vzduchu obsahuje také filtr na odstranění pachů – uhlíkový, pachový, dezodorační apod. – odstraňuje ze vzduchu i zápach cigaretového kouře.
V nabídce máte řadu čističek. Která je pro mě vhodná – podle čeho se mám orientovat?
Do naší nabídky zařazujeme čističky, které splňují kritéria pro alergiky. A protože ta jsou nejpřísnější, čističky, které u nás najdete, jsou výborné i pro zdravé osoby. Důležitými kritérii jsou dostatečný výkon a maximální filtrační účinnost. Při výběru čističky je vhodné znát velikost místnosti, ve které má být umístěna. Dalším krokem je zamyslet se nad tím, co od čističky očekávám, tedy zejména jakých nečistot by mě měla zbavit. Například alergik by měl dát přednost vyššímu výkonu kvůli rychlému odstraňování alergenů, případně speciálním režimům čištění vzduchu od alergenů.
Existuje čistička vzduchu s chlazením? V nějaké reklamě o takovém přístroji mluvili.
Čistička vzduchu sama o sobě nijak nemění teplotu vzduchu. Většina čističek obsahuje ventilátor, který rozhýbe vzduch v místnosti. U drtivé většiny modelů je však vzduch záměrně vyfukován směrem vzhůru. Je to mimo jiné proto, aby čistička nefoukala na osoby v místnosti a nezpůsobovala jim pocit chladu. Čističky vzduchu se totiž nejvíce používají od podzimu do jara, kdy možnost ochlazení nebývá žádaná. Velmi málo modelů na trhu umí vzduch foukat na člověka. V takovém případě na své kůži ucítíte chlad. Je to stejné, jako když na sebe namíříte obyčejný větrák. 
V obchodech můžete narazit na podobně vypadající ochlazovače vzduchu s doplňkovou funkcí čištění, která ale obvykle spočívá v pouhé ionizaci vzduchu, nikoli v jeho plnohodnotném čištění pomocí filtrů. Pokud je pro vás chlazení nejdůležitější funkcí, zvažte pořízení klimatizace. Tu je možné vybavit filtry pro čištění vzduchu.
Nenašli jste odpověď na svou otázku?
Napište nám na info@proalergiky.cz nebo zavolejte na 541 212 450.

Ověřeno našimi zákazníky

96 % zákazníků doporučuje náš obchod z 1152 recenzí

Zobrazit všechna hodnocení
„rychlé dodání“
Ověřený zákazník včera
„Rychlost dodání a solidní cena.“
Ověřený zákazník před 3 dny
„Bezproblémový nákup, vstřícné jednání“
Ověřený zákazník před 3 dny