Infolinka 541 212 450


Zkřížené alergie mezi potravinami, pyly a dalšími alergeny

Bílkoviny v pylu břízy se mohou podobat například bílkovinám v jablku

Bílkoviny v pylu břízy se mohou podobat například bílkovinám v jablku


Zkříženou alergií pyl–potravina trpí ve střední Evropě zhruba 50 % pylových alergiků. Zkřížená alergie vzniká na základě podobnosti alergenů. Jedná se o jev, kdy IgE protilátky imunitního systému, vytvořené proti určitému alergenu, reagují na základě podobnosti v sekvenci aminokyselin na alergen jiný.

Nejčastější zkřížené reakce

  • mezi potravinami vzájemně
  • mezi potravinou a inhalačním alergenem (pyl, roztoči)
  • mezi latexem a potravinou

Pokud se zkřížená reaktivita projevuje klinicky, mluvíme o zkřížené alergii. Osoby alergické na pyly trpí dvakrát až třikrát častěji na potravinové alergie než běžná populace.

Orální alergický syndrom

Hlavním projevem zkřížené alergie mezi pyly a potravinami je orálně alergický syndrom. Objevuje se po požití syrového ovoce nebo zeleniny. Do několika minut po jídle začnou pálit rty, patro, jazyk, škrábat v krku, může dojít k vyrážce nebo otokům kolem úst.

Pokud pokračujeme v podávání potraviny, objevují se i významnější příznaky: záněty spojivek, rýma, astma, otok hrtanu nebo anafylaxe. V případě zkřížených alergií pyly–potraviny často předcházejí příznakům potravinové alergie respirační příznaky (záněty spojivek, rýmy).

Neexistuje žádný vztah mezi závažností pylové rýmy a závažností potravinové alergie. Někdy je výskyt zkřížené reakce pyly–potraviny spojen s pylovou sezonou – někteří lidé nemohou jíst jablka v období květu bříz, ale mimo toto období nemají žádné potíže.

Snáze dojde k alergické reakci po požití syrové a čerstvé potraviny, protože tepelná úprava alergenní vliv rostlinných bílkovin většinou ruší. Dejte pozor – výjimkou jsou např. celer, petržel, koření, ořechy a arašídy, které obsahují alergeny teplu odolnější

K reakci na zeleninu a ovoce může dojít i vdechnutím, dotekem (pozor na mnutí očí!) – při loupání, krájení, strouhání, lisování (projevy mohou být dramatické – astma, anafylaxe).

Podrobný přehled nejběžnějších zkřížených alergií

Přehledná tabulka nejčastějších křížících se alergenů


Články na podobné téma