Infolinka 541 212 450


Alergie a virová onemocnění
Velká část astmatiků prožije první projevy astmatu v dětském věku. V řadě těchto případů se dechové potíže objeví v průběhu běžného virového nachlazení. Virové infekce dýchacích cest jsou nejčastějším spouštěčem astmatu u dětí a jsou častou příčinou zhoršení také u dospělých astmatiků.

Viry

Na spouštění a zhoršení alergických a astmatických potíží se nejčastěji podílejí tyto respirační viry: respirační syncytiální viry, viry chřipky a rinoviry.

Nejčastější vyvolavatelé viróz v dětském věku jsou respirační syncytiální viry, tzv. RSV viry. Tyto viry vyvolávají kolem 50 % veškerých respiračních infekcí v zimním období spojených s pískoty, tedy s projevy astmatu.

Onemocnění vyvolaná viry chřipky jsou do jisté míry závislá na sérotypu viru v daném roce. Platí, že u malých dětí a starých lidí má obvykle onemocnění závažnější projevy než v ostatních věkových kategoriích. Pacienti s astmatem, zvláště starší a staří, tvoří jednu ze skupin chronicky nemocných, u nichž je zdravotně indikováno očkování proti chřipce.

Rinoviry jako další vyvolavatelé virových infekčních onemocnění jsou nejčastějším virovým spouštěčem zhoršení astmatu u starších dětí a jsou také častým spouštěčem zhoršení astmatu v dospělosti.

Průběh virózy

V průběhu virové infekce dochází k poškození sliznice a u alergiků a astmatiků je navíc snížena schopnost organismu odstranit virus. Proto virus u těchto pacientů přežívá v dýchacích cestách až několik týdnů a rozvíjí se či zhoršuje stávající alergický zánět. Vlivem podráždění sliznice virem dochází ke zvýšení dráždivosti průdušek, která může přetrvávat 5–11 týdnů.

Mírnější formy virové infekce nemusí vyvolat rozsáhlé poškození sliznic, ale jen poškození funkce řasinkového epitelu a tím zhoršování očišťování sliznic, čímž může být usnadněno přilnutí virů a bakterií na buňky sliznice.

Blokáda nosu způsobená dlouhodobějším trváním virové infekce vyvolává převažující dýchání ústy, proto se do dolních dýchacích cest dostává vzduch neprofiltrovaný, neohřátý a nedostatečně zvlhčený, což může u vnímavých jedinců provokovat astmatické potíže.

Léčba

Pokud dojde k rozvoji virového onemocnění u alergika, pak by se onemocnění mělo řádně vyléčit a nemělo by se přecházet. Je žádoucí dopřát organismu dostatek času, aby se s virózou vypořádal v klidovém režimu, nejlépe bez antibiotické léčby.

Léčba akutního zhoršení astmatu vyvolané virovou respirační infekcí se neliší od zhoršení vyvolaného jinými faktory, tj. podání vyššího množství úlevových léků a včasné nasazení vyšších dávek kortikoidů. V začátku infekce se doporučuje zvýšení inhalačních kortikoidů na čtyřnásobek původní dávky na dobu několika týdnů.

Je vhodné se zmínit i o možnosti vyšetření imunity v případě, že pacient trpí jakýmkoliv opakovaným či chronickým zánětlivým onemocněním, které nereaguje na obvyklou léčbu (opakované záněty středouší, průdušek, mandlí, dutin,opary..). Podle výsledku lze potom určit případný léčebný postup – vždy po vyjádření odborného lékaře pracujícího v oboru alergologie a klinická imunologie.

Prevence

Riziko větší nemocnosti v podzimním a zimním období by se nemělo podceňovat. Je vhodné dodržovat opatření, která sníží pravděpodobnost opakovaných respiračních infekcí:

  • nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám
  • správně si rozvrhnout čas práce a odpočinku, dostatek spánku v čerstvě větraných prostorách
  • otužování, sport a častý pobyt na čerstvém vzduchu
  • v době chřipek nenavštěvovat místa s velkou koncentrací lidí
  • dostatek přirozených vitamínů a dostatek tekutin
  • očkování proti chřipce, které s výhodou využívají astmatici, protože u nich každá virová infekce navozuje zhoršení alergických potíží

Další úskalí zimy pro alergiky

Vdechování smogu, mlhy či mrazivého vzduchu zvyšuje dráždivost průdušek u astmatiků, proto tito pacienti mívají na podzim a v zimním období častější dechové problémy, včetně astmatických záchvatů.

Pacienti s ekzémem se v zimním období v důsledku silnějšího oblečení více potí a tím dochází ke zhoršování jejich kožního onemocnění.

Rizikem pro pacienty alergické na chlad je mrazivé zimní období. V těch místech těla, která jsou vystavena chladu, vznikají svědivé otoky. To je nepřijemné především pokud je postižena kůže obličeje. Naštěstí tímto typem alergie trpí relativně málo lidí.

Pro pacienty s alergií na pyl můžou být v zimním období nebezpečné zkřížené reakce, které způsobí, že člověk s alergií na určitý pyl mívá stejné potíže při konzumaci určitých potravin.

Významným alergenem zimního období jsou plísně. V důsledku sníženého větrání dochází k nárůstu výskytu plísní. Prevencí je časté větrání a udržování přiměřené vlhkosti.


Články na podobné téma