Infolinka (všední dny 8.30–16.30)
541 212 450
Infolinka (všední dny 8.30–16.30)
541 212 450

Jak vybrat správný odvlhčovač vzduchu

Vybrat odvlhčovač vzduchu není úplně jednoduché, protože je potřeba zohlednit několik věcí. V první řadě je nutné si ujasnit, do jakého prostoru přístroj pořizujeme. Důležitou roli hraje nejen velikost a členění interiéru, ale také aktuální vlhkost a teplota vzduchu. Při výběru bychom neměli opomíjet ani spotřebu a hlučnost přístroje.
Chcete si dobře vybrat? S výběrem odvlhčovače vzduchu vám odborně poradíme.
1

Odvlhčovací výkon

Nejdůležitější parametr, který říká, kolik vody dokáže odvlhčovač ze vzduchu odebrat. Udává se v litrech za den (24 hodin).

Při zvažování, jaký odvlhčovač pořídit, je potřeba zohlednit velikost a rozvržení prostoru. Pokud se nadměrná vlhkost vyskytuje pouze v jedné místnosti, jednoduše zvolíme přístroj s výkonem odpovídajícím této místnosti.

Pokud má obytný prostor více pokojů a ve všech je problém s vysokou vlhkostí, je lepší upřednostnit výkonnější model, který bude schopen do značné míry pohlcovat vlhkost i z vedlejších místnosti. 

V následující tabulce je uveden potřebný minimální odvlhčovací výkon v závislosti na aktuální relativní vzdušné vlhkosti v interiéru a velikosti prostoru.

  RV 60–70 % RV 70–80 % RV 80–100 %
Malé místnosti do 6 m2 (bez lidí) 3 l/den 4,5 l/den 6 l/den
Běžné místnosti do 15 m2 (1 osoba) 6 l/den 8 l/den 12 l/den
Středně velký prostor do 30 m2
(2 místnosti, 2 osoby)
10 l/den 12 l/den 16 l/den
Velký prostor do 70 m2
(3 místnosti, 4 osoby)
16 l/den 20 l/den 25 l/den
Velký byt nebo dům do 100 m2
(4 místnosti, 5 osob)
20 l/den 25 l/den 30 l/den
Velký byt nebo dům do 150 m2
(5–6 místností, 6 osob)
25 l/den 30 l/den 40 l/den

Určení minimálního potřebného odvlhčovacího výkonu podle aktuální vlhkosti vzduchu a velikosti prostoru

Nejčastějším zdrojem vlhkosti v obytných prostorech jsou lidé a jejich činnost – zejména vaření, sprchování nebo sušení prádla. Pokud tedy váš prostor užívá jiný počet osob, než uvádí naše tabulka v prvním sloupci, proveďte následující přepočet minimálního odvlhčovacího výkonu:

 • za každou osobu navíc přičtěte 5 l/den
 • za každou chybějící osobu odečtěte 5 l/den 

Je zcela v pořádku, když zvolíte přístroj s vyšším výkonem, než aktuálně potřebujete. Odvlhčování bude rychlejší a díky delším přestávkám bude provoz odvlhčovače tišší.

Pokud má byt či dům jen jeden nejsilnější zdroj vlhkosti (špatně větraná koupelna, kuchyň bez digestoře apod.), měl by vám vystačit jeden odvlhčovač, který umístíte poblíž tohoto zdroje vlhkosti.

2

Kde chceme odvlhčovač používat – typ odvlhčovače

Ideální typ odvlhčovače vybíráme podle teploty místnosti, ve které chceme odvlhčovat:

 • Místnosti s pokojovou teplotou nad 15 °C → KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČ
 • Místnosti s pokojovou teplotou 10 až 15 °C → VÝKONNÝ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČ nebo ADSORPČNÍ ODVLHČOVAČ
 • Nevytápěné místnosti s teplotou 1 až 10 °C → ADSORPČNÍ ODVLHČOVAČ

Jak teplota vzduchu souvisí s typem odvlhčovače? U kondenzačních odvlhčovačů se s klesající teplotou snižuje odvlhčovací výkon. 

Při pokojové teplotě 10–15 °C je na zvážení, zda pořídit výkonnější model kondenzačního odvlhčovače, nebo adsorpční odvlhčovač, jehož provoz není závislý na okolní teplotě a zároveň aktivně zvyšuje teplotu v místnosti. Vždy je dobré porovnat provozní náklady a podle toho vybrat, který typ odvlhčovače bude v daných podmínkách výhodnější.

Provozní limity graf

Graf vlivu aktuální teploty a vlhkosti na volbu druhu odvlhčovače (zdroj: Trotec)

 

a) Kondenzační odvlhčovače vzduchu – pro obytné prostory

Tato technologie odvlhčování je vhodná do naprosté většiny obytných prostor, kde ani v zimě teplota neklesá pod cca 15 °C. Kondenzačních modelů je na trhu velký výběr a liší se především svým odvlhčovacím výkonem, který může dosahovat i několika desítek litrů za den.

Účinnost kondenzačního odvlhčování se při provozu neustále mění. Závisí především na aktuální teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti. Čím vyšší teplota a vlhkost jsou, tím více vody dokáže odvlhčovač ze vzduchu odstraňovat. Údaje v následující tabulce berte jako orientační, u jednotlivých modelů se mohou lišit.

Teplota
vzduchu
Účinnost kondenzačního odvlhčovače při relativní vlhkosti
50 % 60 % 70 % 80 %
5 °C 0,60 % 16,00 % 22,00 % 28,90 %
10 °C 17,20 % 23,50 % 29,50 % 38,00 %
15 °C 21,50 % 31,00 % 40,00 % 50,00 %
20 °C 29,00 % 40,00 % 52,50 % 64,50 %
25 °C 40,00 % 54,00 % 67,00 % 80,50 %
30 °C 50,00 % 67,00 % 83,00 % 100,00 %
35 °C 60,00 % 79,00 % 94,00 % 111,00 %
 

Vliv teploty a vlhkosti vzduchu
Vliv aktuální teploty a vlhkosti na účinnost kondenzačních odvlhčovačů

Většina výrobců u svých přístrojů uvádí maximální odvlhčovací výkon při 30 °C a vlhkosti 80 %, reálný odvlhčovací výkon při běžné pokojové teplotě kolem 20 °C tedy bude nižší.

Některé kondenzační odvlhčovače jsou schopny dosahovat dostatečně vysokého odvlhčovacího výkonu i při běžných pokojových teplotách. Příkladem jsou ty od značky Meaco.

Existuje více druhů kondenzačních odvlhčovačů:

 • Většina kondenzačních odvlhčovačů je vybavena kompresorem a chladicím okruhem. Jejich odvlhčovací výkon se pohybuje v desítkách litrů vody za den.
 • Občas můžete narazit na modely vybavené Peltierovým článkem, které jsou pro svůj nízký výkon (obvykle méně než 1 litr za den) vhodné jen do velmi malých místností nebo skříní.

b) Adsorpční odvlhčovače – ideální pro nevytápěné studené prostory 

Pokud budete chtít odvlhčovat při nízkých teplotách (sklepy, garáže, spižírny, kumbály apod.), je lepší vybírat z odvlhčovačů adsorpčních. Ty jsou účinné již od 1 °C, tedy i v opravdu studených místnostech, kde kondenzační odvlhčovače mají velmi nízkou účinnost. Během odvlhčování z přístroje vychází teplý vzduch, takže je lze využívat i pro vytápění menších místností. 

Oproti kondenzačním odvlhčovačům nejsou závislé na teplotě v místnosti. Mají však vyšší spotřebu elektřiny ve srovnání se stejně výkonnými kondenzačními odvlhčovači, a tak se jejich provoz vyplatí skutečně jen v chladných prostorech. Umožňují však nastavit poloviční výkon odvlhčování, při kterém je spotřeba elektřiny výrazně nižší.

Kvůli nižšímu maximálnímu odvlhčovacímu výkonu jsou vhodné spíše do menších nebo jen mírně převlhčených prostor.

3

Vzduchový výkon

Odvlhčovač je vybaven ventilátorem, který zajišťuje oběh vzduchu v místnosti i skrz samotný přístroj. Odvlhčovač by měl být schopen zpracovat všechen vzduch v místnosti 2krát za hodinu. Hovoříme o vzduchovém výkonu, který se udává v metrech krychlových za hodinu, a počítá se z velikosti místnosti.

Objem místnosti

Jaký vzduchový výkon odvlhčovače potřebujeme pro svou místnost?

Plocha podlahy v m2 × výška stropu v m × 2 = minimální potřebný vzduchový výkon v m3/h

Výsledek porovnáme s maximálním výkonem vybraného odvlhčovače. Pokud je jeho výkon vyšší než náš výsledek, tento přístroj je pro daný prostor dostačující. Raději víc než míň.
4

Spotřeba elektřiny

Odvlhčovače vzduchu se řadí mezi energeticky náročné spotřebiče, jejichž příkon může dosahovat hodnoty až několika set wattů. Pokud jsou odvlhčovací výkon a další důležité parametry srovnatelné, může být právě spotřeba přístroje rozhodující ukazatel.

Rozdíly v příkonu u jednotlivých modelů odvlhčovačů můžou být veliké a to i u modelů se shodným odvlhčovacím výkonem. Dražší modely mohou dosahovat nižší spotřeby energie než levnější odvlhčovače, u kterých bývá příkon vyšší. Ve výsledku se nevyplatí šetřit na levném přístroji. Vyšší pořizovací cena účinnějšího přístroje se může za několik měsíců provozu vrátit díky nižším provozním nákladům.

Odvlhčovač Meaco Dry Arete One

Modelový příklad spotřeby u odvlhčovače Meaco Dry Arete 20L

 • příkon odvlhčovače (20 °C, 60 % RV): 216 W = 0,216 kW
 • provozní doba: 8 hodin denně
 • aktuální průměrná cena elektrické energie: 6 Kč / kWh

Denně odvlhčovač spotřebuje maximálně 1,728 kWh (= 8 × 0,216).
Při ceně 6 Kč za 1 kWh je částka rovna 10,37 Kč za den (= 1,728 × 6).

Ve srovnání s jinými modely se stejným odvlhčovacím výkonem, ale vyšším příkonem můžete každý rok ušetřit až 2500 Kč na výdajích na elektřinu.

Náš příklad uvádí maximální cenu za 8 hodin nepřetržitého provozu. Ve skutečnosti odvlhčovač nepoběží stále, protože hygrostat v něm bude odvlhčování vypínat v okamžiku dosažení nastavené vlhkosti. Pokud vezmeme v úvahu, jak velmi nákladné je vytápět vlhký dům, snížením vlhkosti lze ušetřit i náklady s tímto spojené.

5

Provozní hlučnost

Odvlhčovače se řadí mezi hlučnější přístroje. Zdrojem hluku je kompresor (slabé vrčení podobné ledničce) a výkonný ventilátor (šumění). Hlučnost v průběhu odvlhčování se pohybuje v rozmezí 35–55 dB dle výkonu odvlhčovače.

Odvlhčování lze na noc přerušit, případně přístroj umístit do vedlejší místnosti. Některé modely jsou vybaveny funkcí nočního režimu, v kterém je snížena rychlost ventilátoru na nízké otáčky.
 

35 dB šepot, knihovna
40 dB tlumený hovor, lednice při zapnutém chlazení
45 dB běžný hovor
50 dB hluk z ulice, mírný déšť
55 dB hlasitý hovor, mytí nádobí

Porovnání úrovně hlučnosti s běžnými situacemi

6

Další parametry pro výběr odvlhčovače

 • Objem nádržky na vodu – čím větší nádržka, tím déle vydrží přístroj bez přestávky odvlhčovat.
 • Odvod vody do odpadu – připojením hadice nebo pomocí čerpadla lze zkondenzovanou vodu čerpat přímo do kanálu nebo umyvadla.
 • Funkce čištění vzduchu – některé odvlhčovače k pročištění vzduchu využívají HEPA filtr, který s vysokou účinností zachycuje spory plísní, alergeny, bakterie a další nečistoty ze vzduchu. S odstraněním zápachu a škodlivých těkavých látek v místnosti pomůže uhlíkový filtr. Se snížením prašnosti a zápachu také pomůže ionizátor. 
 • Provozní teplota – pokud odvlhčovač pořizujete do místnosti s jinou než pokojovou teplotou, ověřte si v parametrech, pro jaké provozní teploty je ten který model určen. To se týká hlavně kondenzačních odvlhčovačů, jejichž chladicí těleso může v příliš chladném prostředí namrzat a omezovat funkci přístroje. Některé modely se v případě nevyhovující teploty prostředí automaticky vypínají a odmrazují, aby nedocházelo k jejich poškození.

Často kladené otázky

Jak správně vybrat odvlhčovač (vysoušeč) vzduchu?
Při výběru odvlhčovače je důležité zohlednit velikost prostoru, obvyklou vlhkost vzduchu a obvyklou teplotu. Na základě velikosti prostoru zvolte optimální odvlhčovací výkon, aby byl provoz přístroje co nejefektivnější. Do vytápěných prostorů s teplotou nad 15 °C je vhodný kondenzační odvlhčovač. V nevytápěných prostorech lépe poslouží adsorpční odvlhčovač. Důležitým parametrem je také spotřeba a hlučnost přístroje. V případě, že řešíte problém s výskytem plísní, pomůže vám odvlhčovač s čističkou, který je vybaven HEPA filtrem nebo UV lampou.
Jak funguje odvlhčovač (vysoušeč) vzduchu?
Odvlhčovače vzduchu odebírají ze vzduchu nadbytečnou vlhkost. Tím významně snižují riziko srážení (kondenzace) vody na studených stěnách nebo oknech a předcházejí růstu plísní. Většina elektrických odvlhčovačů vzduchu funguje na principu kondenzace vlhkosti. Vzduch nasátý ventilátorem je při průchodu výparníkem ochlazen pod teplotu rosného bodu a dochází k jeho zkapalnění neboli kondenzaci. Do místnosti je posléze navrácen vysušený vzduch.
Kdy a proč používat odvlhčovač vzduchu?
Odvlhčovač představuje účinné řešení při vysoušení vzduchu, pokud relativní vlhkost v interiéru dlouhodobě překračuje hodnotu 60 %. Indikátorem vysoké vlhkosti v místnosti je zvýšená kondenzace vody na studených stěnách, růst písní a zatuchlý zápach. Ve vlhkém prostředí rovněž vznikají ideální podmínky pro množení roztočů. Proto je u alergiků a astmatiků důležité udržovat vzdušnou vlhkost na zdravé hodnotě kolem 50 %. Odvlhčování vzduchu je často potřebné v bytech či domech s nedostatečným odvětráváním par z koupelny či kuchyně. Výkonný odvlhčovač se osvědčí i při haváriích vody, nebo po záplavách, kdy je potřeba prostor rychlé vrátit do původního stavu.
Jak dlouho asi trvá, než odvlhčovač sníží vlhkost na normální hodnotu?
To je velmi individuální a záleží to hlavně na aktuální teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti, velikosti této místnosti a výkonu odvlhčovače. Příklad pro lepší představu: Místnost má objem 50 m³ (20 m² × 2,5 m výška stropu). Naměříme v ní teplotu 25 °C a relativní vlhkost 80 %. Chceme tuto vlhkost snížit na optimálních 50 %. Máme odvlhčovač, který při této teplotě dokáže ze vzduchu odstranit zhruba 0,5 litru vody za hodinu. Při vlhkosti 80 % je ve vzduchu této místnosti rozpuštěn asi 1 litr vody (cca 19,3 ml/m³). Abychom dosáhli vlhkosti 50 %, musíme odebrat zhruba 0,4 litru (cca 12 ml/m3). To bude trvat zhruba 2 hodiny, protože do vzduchu se může neustále uvolňovat vlhkost pohlcená zdmi nebo nábytkem, případně tam může někdo dýchat a s klesající vlhkostí účinnost odvlhčovače výrazně slábne (viz tabulka v úvodu nákupního rádce).
Jaká je spotřeba odvlhčovače vzduchu, kolik průměrně žere?
Odvlhčovače se řadí mezi energeticky náročné spotřebiče. Jejich příkon často dosahuje hodnoty až několika set wattů. Obecně platí, že čím je vyšší výkon odvlhčovače, tím vyšší je i spotřeba energie. Nicméně mezi srovnatelně výkonnými modely odvlhčovačů se může spotřeba lišit. Proto doporučujeme při výběru tento parametr zohlednit, protože úspora elektrické energie při pravidelném odvlhčování může být značná.
Proč doporučujete odvlhčovač i při alergii na pyl? Jak to souvisí?
Lidé alergičtí na pyly nemohou své prádlo v pylové sezoně sušit venku, protože na prádle se zachytávají venkovní alergeny, jako jsou pyly a spory plísní. Pokud doma nemají sušičku prádla, mohou prádlo sušit doma za pomocí odvlhčovače vzduchu.
Jaký je rozdíl mezi kondenzační a adsorpční technologií u odvlhčovačů?
Kondenzační odvlhčovače patří mezi nejčastěji využívaná vysoušecí zařízení. Fungují na principu ochlazování vzduchu v místnosti pod teplotu rosného bodu, kde dojde k jeho zkapalnění neboli kondenzaci. Nasávaný vlhký vzduch se ochladí přes spirálu/výparník, tím dochází k jeho zkapalnění a vzniklá voda je zachycena v nádržce přístroje nebo může být u většiny přístrojů odváděna přímo do odpadu. Chladný a odvlhčený vzduch se následně ohřeje přes kondenzátor a odvlhčovač jej vypustí zpět do místnosti. Účinnost kondenzačních odvlhčovačů (odvlhčovací výkon) závisí jednak na teplotě, a jednak na aktuální relativní vlhkosti vzduchu v místnosti. Čím je teplota v prostoru a relativní vlhkost vzduchu vyšší, tím vyšší je účinnost těchto odvlhčovačů. Kompresorové odvlhčovače doporučujeme zejména do prostor s teplotou alespoň 10 ᵒC a výš. Případně lze jejich účinnost zvýšit přitápěním. Výhodou je úspora el. energie oproti adsorpčním odvlhčovačům (cca o 25–60 %). Nevýhodou je nízká účinnost při nízkých teplotách vzduchu (minimální teplota je 5 ᵒC).

Adsorpční odvlhčovače pomocí ventilátoru nasávají vzduch z místnosti přes filtr, kondenzátor a následně adsorpční rotor. V interním regeneračním okruhu proudí vzduch přes topné těleso a adsorpční rotor se tak vysušuje. Vlhký teplý vzduch jde přes kondenzátor, kde dochází k jeho ochlazení až pod rosný bod. Vodní pára obsažená ve vzduchu z místnosti tak zkapalní (zkondenzuje) a vzniklý kondenzát se přemísťuje do nádržky. Takto upravený vzduch zbavený vysoké vlhkosti je pak opět vypuštěn zpět do místnosti, kde se mísí se vzduchem o vyšší vlhkosti. Neustálou cirkulací upraveného vzduchu a vzduchu v místnosti dochází ke snížení relativní vzdušné vlhkosti v místnosti. Jsou účinné i při nízkých teplotách oproti kondenzačním (kompresorovým) odvlhčovačům (již od 1 °C, kdy kompresorové odvlhčovače nefungují). Mezi další výhody patří nízká hlučnost. Nevýhodou je vyšší energetická náročnost ve srovnání s kondenzačními odvlhčovači (o 25–60 %), nižší maximální odvlhčovací výkon oproti kompresorovým odvlhčovačům, při relativní vlhkosti vzduchu pod 50 % výrazně klesá účinnost odvlhčování. Výběr vhodného odvlhčovače závisí tedy na podmínkách, za kterých má být využíván. Kondenzační odvlhčovače fungují lépe při běžných teplotách a při snižující se teplotě a relativní vlhkosti vzduchu jejich účinnost klesá. Zatímco při nízkých teplotách (cca pod 10 °C a níž) vybírejte mezi adsorpčními odvlhčovači.
Jak často zapínat odvlhčovač vzduchu?
Pokud přístroj používáte v automatickém režimu, sám si pomocí vestavěného vlhkoměru hlídá úroveň vlhkosti a odvlhčování zapíná a vypíná podle potřeby. Případně můžete sami sledovat hodnotu vlhkosti pomocí externího vlhkoměru a odvlhčovač zapnout, pokud hodnota vlhkosti přesáhne 60 %. Vlhkost v místnosti může rychle vzrůstat zejména po sprchování, vaření či sušení prádla. V případě havárie vody nebo záplavě je potřeba odvlhčovač zapínat mnohem častěji. Problémy s nadměrnou vlhkostí vzduchu a kondenzací se projevují nejvíce v zimních měsících.
Dokáže odvlhčovač odstraňovat vlhkost z celého domu?
Při odvlhčování velkých obytných prostorů se využívá fyzikálního jevu, při kterém se vlhký vzduch přesouvá do suchých míst. Za předpokladu, že necháte všechny vnitřní dveře otevřené, správně dimenzovaný odvlhčovač zabrání vzniku kondenzace a plísní v celém domě. Případně můžete odvlhčovač přesouvat mezi místnostmi, čímž zvýšíte efektivitu vysoušení zejména v nejvíce postižených místech.
Jak zvýšit účinnost odvlhčování?
Aby bylo odvlhčování maximálně efektivní, je důležité dodržovat pokyny uvedené v uživatelské příručce. Během provozu odvlhčovače zavřete dveře a okna, aby do místnosti neproudil vlhký vzduch z venku. Důležité je správné umístění přístroje, který by se měl nacházet ideálně v blízkosti hlavního zdroje vlhkosti (koupelna, sušák prádla apod.). Kolem odvlhčovače nechte volný prostor alespoň 1 metr, aby nebylo bráněno nasávání vzduchu. Účinnost odvlhčování u kondenzačních modelů významně ovlivňuje také teplota v místnosti. Čím je vyšší, tím bude odvlhčování efektivnější.
Co se stane, když vyberu odvlhčovač s nedostatečným výkonem?
Pokud je výkon odvlhčovače nižší, než je doporučená hodnota pro velikost daného prostoru, zvýší se čas a náklady vynaložené na vysoušení. Pravděpodobně vlhkost vzduchu v místnosti nepůjde snížit na méně než 50 %.
V manuálu jsem narazil na zmínku o hořlavém chladivu, je to nebezpečné?
Kondenzační kompresorové odvlhčovače používají ekologické hořlavé chladivo R290 (propan) v hermeticky uzavřeném okruhu. Při špatném zacházení s přístrojem může dojít k jeho úniku. Pokud registrujete poškození pláště odvlhčovače nebo došlo během manipulace k silnému nárazu, je lepší přístroj nechat překontrolovat odborníkem. Nedoporučuje se odvlhčovač používat v blízkosti zdrojů horka (krbová kamna, sporáky, plynové a elektrické ohřívače) a v malých nevětraných prostorách.
Kam mám odvlhčovač umístit, aby bylo odvlhčování maximálně efektivní?
Pokud si přejete odvlhčit celý dům nebo byt, umístěte odvlhčovač do středové místnosti, nejlépe v blízkosti koupelny, kde bývá zdroj vlhkosti nejvyšší. Ponechte všechny vnitřní dveře otevřené. Veškerý vlhký vzduch bude putovat směrem k odvlhčovači. Aby byla zajištěna optimální cirkulace vzduchu, umístěte odvlhčovač ve vzdálenosti alespoň 50 cm od stěn a nábytku.
Pokud chcete sušit prádlo, umístěte sušák do nejmenší místnosti v domě a zavřete dveře a okna. Odvlhčovač postavte vedle sušáku, ne pod něj, aby ho kapající voda nepoškodila.
Potřebuji odstranit plísně, pomůže mi odvlhčovač kombinovaný s čističkou vzduchu, nebo je lepší pořídit každý přístroj zvlášť?
Některé odvlhčovače jsou vybaveny HEPA filtrem, který s vysokou účinností odstraňuje ze vzduchu mikroskopické spory plísní (jejich rozmnožovací částečky), čímž brání vzniku nových plísňových ložisek. Odfiltrování plísňových spor je také důležité pro osoby s alergií na plísně. Aby byla zajištěna dostatečná účinnost, doporučujeme upřednostnit modely s velkokapacitním HEPA filtrem, který vyplňuje celý nasávací otvor (např. odvlhčovače značky Meaco, Noaton, Woods). V případě alergie na plísně a pyl či jiných respiračních potíží je lepší pořídit samostatnou čističku vzduchu s vícestupňovou filtrací, která vzduch vyčistí rychleji a mnohem důkladněji.
Může odvlhčovač nahradit sušičku prádla?
Odvlhčovač představuje ekonomičtější alternativu k sušičce prádla. Program sušení prádla funguje tak, že odvlhčovač na pověšené prádlo fouká teplý vzduch a tím urychluje jeho schnutí. Odpařenou vodu ze vzduchu rovnou pohlcuje, aby se zbytečně nevstřebávala do vybavení domácnosti a neunikala do sousedních místností. Oproti bubnové sušičce je sušení prádla přirozenější a šetrnější (nedochází k mechanickému opotřebení). Pokud potřebujete usušit rychleji větší množství prádla, je bubnová sušička vhodnější, ale musíte počítat s vyššími provozními náklady.

Ověřeno našimi zákazníky

Kliknutím na pečeť zobrazíte všechny recenze našeho e-shopu přímo na Heurece

Heureka recenze
„slušný obchod, nekupoval jsem zde poprvé.“
 • jsou rychlí, nákup i doručení OK
Ověřený zákazník před 3 dny
 • Brzké doručení
Ověřený zákazník před 4 dny
„Vše OK, absolutní spokojenost.“
Ověřený zákazník před 9 dny