Infolinka 541 212 450


Lázeňská péče u dětí (dětské ozdravovny)

Inhalace minerální vody (zdroj: Lázně Luhačovice)

Inhalace minerální vody (zdroj: Lázně Luhačovice)


Zdravotní péče v dětské ozdravovně se poskytuje dětem od 3 do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně. Délka pobytu zpravidla nepřesahuje 21 dnů.

Dětem a dorostu do 18 let se lázeňská péče poskytuje jako komplexní, pokud není na žádost rodičů poskytována jako příspěvková. O délce pobytu rozhoduje vedoucí lékař léčebny. Platnost návrhu je 6 měsíců od vystavení.

Návrh a doporučení

Ozdravný pobyt navrhuje ošetřující lékař dítěte (praktický lékař pro děti a dorost) na základě zdravotního stavu dítěte.

Žádost rodiče dítěte

Dalším krokem je vlastní žádost rodiče dítěte nebo jeho zákonného zástupce o povolení pobytu dítěte v dětské ozdravovně. Má-li návrh všechny požadované údaje i výsledek lékařského vyšetření včetně stanoviska navrhujícího lékaře, je odeslán na příslušné územní pracoviště zdravotní pojišťovny. Příslušnost územního pracoviště pojišťovny se zde řídí podle příslušnosti ošetřujícího lékaře.

Posouzení a schválení

Dále vše postupuje k zdravotní pojišťovně dítěte, kde revizní lékař pojišťovny musí vše posoudit a schválit. Územní pracoviště zdravotní pojišťovny po ověření, zda jde o jejího pojištěnce a po schválení návrhu revizním lékařem, který mj. na předtištěné linky uvede dvě vhodné dětské ozdravovny, odešle návrh do dětské ozdravovny, která je uvedena na prvním pořadí.

Předvolání dítěte

Dětská ozdravovna na základě takového návrhu zajistí vlastním formulářem předvolání dítěte na vhodný termín pobytu, který musí být nastoupen nejpozději do 6 měsíců ode dne vystavení návrhu. Současně s ním zašle potřebné informace a poučení, a to tak, aby rodiče (zákonný zástupce) byli o nástupu vyrozuměni nejpozději 14 dnů před nástupem ozdravného pobytu. Pokud dětská ozdravovna uvedená v návrhu na prvním pořadí nemá k dispozici lůžko v časovém rozmezí daném dobou platnosti návrhu, je povinna celý návrh odeslat do dětské ozdravovny uvedené v návrhu na druhém pořadí. V případě, že ani tato dětská ozdravovna nenalezne lůžko, je povinna odeslat návrh zpět na vysílající územní pracoviště zdravotní pojišťovny po předchozím projednání situace s tímto pracovištěm.

 

Dítě a komplexní lázeňská péče

Zdravotní pojišťovny mohou dětským pojištěncům hradit komplexní lázeňskou péči, která navazuje na ústavní péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči. Ta má být především zaměřena na doléčení nemocí a zabránění trvalých následků na zdraví. Komplexní lázeňská péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Dítě a příspěvková lázeňská péče

O příspěvkovou lázeňskou péči může být zažádáno jednou za dva roky. Tento typ lázeňského pobytu je poskytován hlavně u chronických onemocnění, které však nevyžadují komplexní lázeňskou péči. Výdaje spojené s vyšetřením a léčením hradí pojišťovna, ostatní náklady musí být hrazeny rodinou dítěte.

Doprava do lázeňského zařízení a náhrada cestovních nákladů

Dopravu do lázeňského zařízení si klient hradí sám. Pouze v odůvodněných případech může být použita doprava pomocí dopravní zdravotní služby, kterou hradí zdravotní pojišťovna.

Finanční pomoc od státu

Těžce nemocné dítě vyžaduje zvláštní péči, mění se mu denní režim, prostředí a to ovlivní život celé rodiny. Mnohdy k závažnosti jeho nemoci nemůže navštěvovat předškolní zařízení a to vše přináší zvýšené finanční náklady pro rodinu.

Podle zákona číslo 117/1995 Sb. Ze dne 26.května 1995 , o státní sociální podpoře mohou rodiče těžce postiženého dítěte požádat o sociální příplatek, který je také určen dětem s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem/ déle než 1 rok/.

Formulář žádosti je nutné vyzvednout na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Dalším krokem je návštěva dětského lékaře, který vyplní podrobnou lékařskou zprávu , Vhodné je k této zprávě připojit další zprávy od specialistů/ dětské dermatolog, alergolog…/


Články na podobné téma

  • Nenašli jsme žádné články