Infolinka 541 212 450


Dětské ozdravovny – pro koho a za jakých podmínek

Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou (foto: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov)

Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou (foto: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov)


Trápí vaše dítě alergie či astma a vy se každoročně obáváte přicházejícího jara? Nebo bojujete se sníženou imunitou a více než ve školce či škole je váš potomek nemocný a doma? Víte, že může strávit s doprovodem či bez pár týdnů relaxace na čerstvém vzduchu? Ne? Takový pobyt poskytují dětské ozdravovny.

Indikace k pobytu aneb je ozdravovna vhodná zrovna pro nás?

Dětské ozdravovny jsou určeny dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem (obezita, poruchy příjmu potravy), dětem v rekonvalescenci, kdy zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně a dětem se sociální indikací, včetně dětí týraných, a to od 3 do 15 let, přičemž děti do 5 let jsou přijímány pouze za doprovodu rodičů. Pobyt dítěte plně hradí zdravotní pojišťovna a minimální doba pobytu je 21 dní. Na návrh lékaře se může prodloužit až na dvojnásobek.

Pobyt v ozdravovnách je nejčastěji doporučován a schvalován dětem s těmito konkrétními diagnózami:

  • alergická či chronická rýma, chronický zánět nosohltanu, hltanu a vedlejších nosních dutin, chronický zánět hrtanu a průdušnice, chronická bronchitida, astma
  • poruchy imunity
  • dermatitidy, psoriáza
  • skolióza
  • obezita a s ní spojená redukční dieta, nebo naopak podvýživa.

Princip léčby v dětských ozdravovnách

Mezi základní terapie, na kterých je léčebný pobyt v dětských ozdravovnách postaven, patří:

  • klimatoterapie

-         pobyt ve vhodném prostředí (vyšší nadmořská výška, čisté ovzduší, nízký obsah průmyslových zdrojů znečištění i alergenů, vysoká relativní vlhkost vzduchu), které má samo o sobě léčebné účinky

-          co nejčastější pobyt dětí venku, na čerstvém vzduchu, a to formou procházek, sportovních aktivit (jízda na kole, sáňkování, lyžování), her v přírodě apod.

  • hydroterapie

-          vodoléčba – koupele, střiky, masáže, vířivé lázně, sauny apod.

  • kinezioterapie

-          léčba pohybem, pohybová terapie, psychomotorická terapie

-          její součástí bývá individuální tělesná výchova, rehabilitace, míčkování, relaxační jógové cvičení apod.

Klimatoterapie (foto: Dětská ozdravovna Království)

Dalšími léčebnými metodami bývá inhalace (vdechování minerálních vod, léků), dechová rehabilitace a nácvik endogenního dýchání, jako doplňkové postupy lze považovat aromaterapii, arteterapii, logopedii, psycho či socioterapii.

Během pobytu jsou také děti seznamovány se zdravým životním stylem zahrnujícím správné stravování a dostatek pohybu. Ideálním cílem pak je, aby si děti (v příp. malých dětí jejich rodiče) tento způsob života osvojily, přijaly ho za svůj a aplikovaly ho i po návratu domů.

Tip: Astma - dechová a rehabilitační cvičení

Jak žádat o ozdravný pobyt

Žádost o pobyt v ozdravovně podává praktický lékař pro děti a dorost, tedy pediatr, u kterého je vaše dítě registrováno, a to na základě doporučení zákonného zástupce (vás), příp. i odborného lékaře. Ve většině případů se jedná zejména o alergologa/imunologa nebo kožního lékaře.

Přihláška obvykle obsahuje tři části. První část vyplňuje zákonný zástupce a týká se informací o dítěti (zda již v dětské ozdravovně bylo, jakou navštěvuje školu a třídu) a jeho rodinných příslušnících. Ve druhé části vyplní pediatr aktuální informace o zdravotním stavu, o prodělaných nemocech a zdůvodní svůj návrh. Poslední část je určena reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny, který má hlavní a konečné slovo ve schvalování pobytu. Konkrétní formuláře jsou k dispozici u jednotlivých zdravotních pojišťoven, ať už na jejich webových stránkách nebo kamenných pobočkách.

Termín nástupu a místo pobytu – možná dohoda?

Zákonný zástupce může požádat o preferovaný termín pobytu dítěte v ozdravovně.  Požadavek pak bývá, v případě, že je žádost podána v dostatečném předstihu, často respektován. Návrh na pobyt v konkrétních dvou ozdravovnách zaznamenává do žádosti lékař, který ozdravný pobyt doporučuje, tedy pediatr, který přihlíží k přání rodičů.

Ideální doba na pobyt v ozdravovně?

Astmatikům a lidem citlivým na přítomnost smogu v ovzduší bývá nejčastěji doporučován ozdravný pobyt na podzim a v zimě, tedy v době nejhorší inverze, ozdravovny jsou většinou umístěny v nadmořských výškách nad inverzní oblačností.

Pyloví alergici by měli naopak upřednostnit klimatickou léčbu v jarních měsících. V horských oblastech, kde se ozdravovny nacházejí, dochází díky posunu vegetačního období k omezení kontaktu s alergeny nacházejícími se v místě bydliště.

Těmito doporučeními se řídí obzvláště rodiče s malými dětmi. Školáci naopak často využívají pobytů o letních prázdninách, aby nezameškali výuku, která sice probíhá i v ozdravovnách, ale samozřejmě ne v takovém rozsahu, jako v kmenových školách.

Jsou potravinové alergie překážkou?

Pro některá zařízení (obzvláště lázně) jsou mimořádné nároky na stravování jasnou kontraindikací pobytu. Naopak jiná se snaží vyhovět potřebám dětských pacientů.

Ideální je dopředu, ještě před podáním žádosti, si tyto informace v zařízení, o které máte zájem, ověřit. Nejlépe telefonicky či e-mailem a nespoléhat na informace na webových stránkách, které nebývají často aktuální.

Dítě zdarma, doprovod si pobyt hradí

Jak již bylo uvedeno výše, schválí-li revizní lékař zdravotní pojišťovny návrh pediatra, je pobyt dítěte v dětské ozdravovně v plné výši hrazen danou zdravotní pojišťovnou. Pakliže s dítětem vzhledem k jeho nízkému věku, příp. zdravotnímu stavu, jede i doprovod, musí si pobyt sám uhradit.

Ceny se různí dle konkrétního zařízení a jsou odvislé převážně od typu ubytování. Nejnižší ceny se pohybují zhruba od 300 – 400 Kč/den a kromě ubytování zahrnují i stravu.

Pokud má vaše dítě zdravotní potíže daného charakteru, stojí za to některou z dětských ozdravoven vyzkoušet.


Již máte zkušenost s pobytem v dětské ozdravovně? Budeme rádi, když se o ni s námi podělíte.


Články na podobné téma