úvod E-shop > Čističky vzduchu > Nákupní rádce

Nákupní rádce

Jak vybrat čističku vzduchu?

Výběr čističky vzduchu není jednoduchý. Proto vám přinášíme nejdůležitější parametry, nad kterými byste měli před nákupem čističky přemýšlet.

TIP: Jak na čističku vzduchu pro pylového alergika

1 Vzduchový výkon čističky a velikost místnosti

Vzduchový výkon ukazuje množství vzduchu (udáváno v m3), který čistička přefiltruje a vyčistí za 1 hodinu. Aby čistička plnila svůj účel, mělo by množství přefiltrovaného vzduchu minimálně 2–3× převyšovat kapacitu (objem) místnosti, ve které bude používána.

POZOR!!! U alergiků a astmatiků by vzduchový výkon měl být 4× vyšší než objem místnosti.

Čím vyšší vzduchový výkon, tím rychleji čistička vzduchu vyčistí. Pro menší místnost (ložnici či dětský pokoj) nám bude stačit méně výkonná, tím pádem i levnější čistička. Pro větší obytné prostory volíme čističku s vysokým vzduchovým výkonem, aby si s množstvím vzduchu poradila.

Jak velký výkon čističky potřebujeme pro svou místnost:

vzduchový výkon čističky

Výsledek porovnáme s výkonem vybrané čističky. Pokud je její výkon vyšší než náš výsledek, čistička je pro daný prostor dostačující. Výkon čističky by měl být vůči prostoru naddimenzovaný, aby čistička nemusela jet stále na nejvyšší výkon.

Všechny čističky mají několik rychlostních stupňů, které můžeme používat podle toho, jak rychle potřebujeme vzduch v místnosti vyčistit. Například po větrání v pylové sezóně nebo při kouření je vhodné čističku pustit na maximální vzduchový výkon. Naopak v noci volíme nejslabší a zároveň nejtišší režim, aby nás zvuk přístroje nerušil při spánku.

2 Filtrace – odstranění nečistot

Všechny čističky vzduchu nabízené v e-shopu ProAlergiky.cz, splňují požadavky na účinnost filtrace – musí zachytit bezmála 100 procent částic rozptýlených ve vzduchu.

Označit jeden typ filtrace za nejlepší nelze. Většina výrobců má unikátní sestavu filtrů. Kvalitní čističky vzduchu pracují na principu několikastupňové filtrace. To znamená, že k procesu čištění přístroj využívá několika různých technologií, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti. Vícestupňová filtrace zbaví vzduch hrubších nečistot až po nejmenší alergeny a také kouř, příp. zápach. V popisu každé čističky najdete, jaké konkrétní filtry čistička obsahuje a jaké nečistoty odstraňují.

Pokud vás filtry čističek zajímají podrobněji, podívejte se na Přehled filtračních technologií používaných v čističkách vzduchu.

3 Hlučnost čističek vzduchu

Uvádí se v dB a udává hladinu hluku, které je osoba vystavena při provozu čističky. Hlučnost přímo souvisí se vzduchovým výkonem: čím vyšší výkon, tím větší hlučnost. Během dne není hlučnost příliš důležitá, člověk ji tolik nevnímá. Pro provoz v noci je důležitý tichý režim, hlučnost by v tom případě neměla přesahovat 30 dB. Čím nižší, tím lepší.

4 Cena filtrů a jejich životnost

Při nákupu čističky vzduchu bychom se měli zajímat, za kolik let či měsíců je doporučováno filtry měnit a jaká je jejich cena. Doba výměny je doporučená výrobcem, ale závisí především na intenzitě provozu čističky a na stavu znečištění ovzduší. Náklady na provoz čističky se soustavou filtrů nejsou ve většině případů finančně příliš náročné a pohybují se v řádu stokorun ročně.

5 Pořizovací cena čističky vzduchu

Cena by neměla být tím rozhodujícím kritériem. Cena čističky závisí zejména na vzduchovém výkonu a funkcích čističky.

6 Spotřeba elektrické energie

Pro ekonomicky smýšlející uživatele je důležité i to, kolik elektrické energie čistička spotřebovává při plném výkonu a v tzv. stand-by režimu (pokud jej nabízí).

Často kladené dotazy

Mám si vybrat zvlhčovač, čističku vzduchu nebo ionizátor?
To záleží na problému, který chcete vyřešit. Zvlhčovač vzduchu je vhodný pro ty, kteří mají v místnosti vlhkost pod 40 %. Jeho ideální použití je v topné sezóně, kdy může být vzduch extrémně suchý. Suchý vzduch vysušuje sliznice a zhoršuje dýchání. Zvlhčovač zvyšuje vlhkost vzduchu, usnadňuje dýchání, ale není určen k odstranění alergenů ani dalších nečistot. Čistička vzduchu je přístroj určený k odstranění vzdušných alergenů, jako jsou pyl, plísně (spory), zvířecí alergeny, a dalších nečistot – prach, zápach, popř. nebezpečné plyny. Některé čističky umí ničit i viry a bakterie ve vzduchu. Zajímat by měly všechny, kteří mají alergii na výše uvedené alergeny, žijí v prašném nebo zakouřeném prostředí, například v oblastech s hustou dopravou nebo průmyslovým znečištěním. Ionizátor vzduch čistí nepřímo (přístrojem neprochází vzduch) – na rozdíl od čističky vzduchu alergeny nezachycuje, ale pouze neutralizuje. Úkolem ionizátorů je zvyšovat čistotu vnitřního ovzduší shlukováním částic, a tím urychlovat jejich usazování. Do vzduchu uvolňuje většinou pouze záporné ionty, které na sebe vážou kladně nabité nečistoty, jako jsou prach a alergeny. Také neutralizují kladné ionty pocházející z televizí, PC, DVD atd. Vyšší výskyt kladných iontů totiž může způsobovat únavu, bolest hlavy, podrážděnost apod., čemuž by měl ionizátor předcházet
Mám si vybrat čističku se zvlhčovačem, nebo bez? Co je účinnější?
Zvlhčování většinou nemá na účinnost čistění vzduchu vliv. Čističku se zvlhčovačem většinou volí lidé, kteří zvlhčovač potřebují okrajově, popř. vlhkost mají dostatečnou a chtějí ji spíše jen udržet. Zvlhčování je možné u čističek vypnout a vzduch pouze čistit. U kombinovaných přístrojů většinou nelze nastavit požadovanou vlhkost, jak je tomu u většiny zvlhčovačů, které si vlhkost hlídají a po dosažení požadované hodnoty se vypnou. Čističky vzduchu se zvlhčováním volí i ti, co doma nechtějí dva přístroje.
Našel jsem čističe vzduchu, které pracují na principu ionizace vzduchu. Je uváděno, že jsou to velmi kvalitní čističky, je to tak?
Čističky vzduchu vybavené pouze ionizátorem mohou být kvalitní (snad až na podezřele levné modely). Rozhodujícím kritériem při výběru čističky vzduchu je filtrační účinnost. A tu mají samotné ionizátory nižší než „klasické“ čističky vybavené motorem a mikrofiltrem (např. HEPA). Ionizátor není schopen alergeny a další nečistoty z místnosti odfiltrovat, pouze způsobuje jejich usazování (a o to více musíte uklízet). Ionizátor bývá součástí některých čističek a je vypínatelnou funkcí.
Četla jsem, že čistička vzduchu produkuje nebezpečný ozón, je to pravda?
Bát se ozónu v čističkách vzduchu není nutné.Malé množství ozónu mohou (ale nemusejí) vytvářet čističky vzduchu vybavené ionizátorem, UV lampou nebo elektrostatickým filtrem. Výrobci čističek vzduchu musí dodržovat přísné hygienické limity. Spousta čističek však nevytváří ozón vůbec. Všechny čističky v naší nabídce patří mezi bezpečné.
V nabídce máte řadu čističek. Která je pro mě vhodná – podle čeho se mám orientovat?
Do naší nabídky zařazujeme čističky, které splňují kriteria pro alergiky. A protože ta jsou nejpřísnější, čističky, které u nás najdete, jsou výborné i pro zdravé osoby. Důležitými kriterii jsou dostatečný výkon a maximální filtrační účinnost. Při výběru čističky je vhodné znát velikost místnosti, ve které má být umístěna. Dalším krokem je zamyšlení se nad tím, co od čističky očekávám – zdali jsem alergik, čistička by měla mít vyšší výkon, speciální režimy a programy. Pokud čističku chcete např. pro odstranění cigaretového kouře, musíte vybírat čističku, která kouř odstraní (součástí filtrace je filtr na odstranění pachů).
Kam umístit čističku vzduchu?
Čističku vzduchu nemá být umístěna na zemi, pod stropem nebo v těsné blízkosti okna a dveří, aby nedocházelo k nadměrnému přisávání usazených nečistot. Optimální umístění je uprostřed mezi oknem a dveřmi na stěně nebo na vhodné poličce či skříňce, cca ve výšce pasu. Výstup čistého vzduchu má směřovat do nejvíce používané části místnosti.
Jak dlouho a jak často čističku pouštět?
Čističky vzduchu fungují nejlépe v uzavřených místnostech. Čištění vzduchu by měl být dlouhodobý proces – zapnutí čističky na dobu kratší než 1 hodina je v podstatě neúčinné. Zapnutá by měla být při pobytu osob v místnosti. Obecný vzorec pro určení délky provozu není. Je nutné brát v potaz okolnosti jako jsou míra alergie, přítomnost kuřáků nebo zvířat v místnosti, místo bydliště (vyšší výskyt prachu, smogu apod.).
Když se píše, že čistička zbaví vzduch částeček prachu, znamená to že už nebudu muset prach utírat?
Čistička vzduchu prašnost omezí, ale neodstraní zcela. Ne všechen prach se drží ve vzduchu, odkud může být odsán čističkou. Některé částečky se rychle usazují. Část nečistot se také do místnosti vnáší na lidech, zvířatech a věcech. Prach tedy budete muset nadále utírat, ale bude ho viditelně méně.
Umí čistička vzduchu odstranit cigaretový kouř?
Ano. Cigaretový kouř se skládá z pevných částeček, které vidíme, a z plynů, které cítíme. O pevné částečky se postará HEPA filtr nebo jiný mechanický „lapač“. Pokud čistička vzduchu obsahuje také filtr na odstranění pachů – uhlíkový, pachový, dezodorační apod. – odstraňuje ze vzduchu i zápach cigaretového kouře.
Musí být v každém pokoji jedna čistička, nebo existuje nějaká výkonnější rovnou pro celý byt?
Protože čistička pracuje nejlépe v uzavřené místnosti, je doporučována vždy jedna čistička vzduchu do jedné uzavřené místnosti. Pokud máte větší, spojený prostor, je vhodné čističku pravidelně přenášet na jiné místo (např. na druhou stranu prostoru, za příčku apod.). Můžete ji přemísťovat i z místnosti do místnosti.
Když používám čističku vzduchu, nesmím větrat?
Prostor by měl být uzavřený, tudíž i zavřená okna. V opačném případě by čistička zbytečně filtrovala nečistoty z venku. To však neznamená, že po pořízení čističky nemusíme vůbec větrat. Čerstvý vzduch z venku všichni potřebujeme, zejména kvůli kyslíku. Čističku ale zapínáme až po vyvětrání. V domácnostech pylových alergiků se v pylové sezoně doporučuje větrat s použitím pylové sítě do oken.
Nejsou čističky příliš hlučné (při chodu v noci)?
Čističky mají různou hlučnost, která je úměrná výkonu motoru. Kvalitní čističky mají k dispozici speciální noční, velmi tichý režim. Záleží na tom, kam chcete čističku vzduchu umístit a kterou část dne bude zapnutá. Bude-li přístroj čistit během dne, na hlučnosti tolik nezáleží. Plánujete-li ale provoz i v nočních hodinách, hlučnost by měla být nízká. I toto je ale velice individuální, někomu vyšší hlučnost nevadí a i v noci si čističku pouští na plný výkon.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Napište nám na [email protected] nebo zavolejte na 541 212 450.

Doporučujeme

 • Čistička vzduchu Winix WAC U300

  Čistička vzduchu Winix WAC U300

  Nejlepší poměr cena/výkon. Vysoká účinnost filtrace, nízká hlučnost, automatický režim provozu.

  • Max. vzduchový výkon: 330 m3

  porovnat Porovnat

  tip

  Dostupnost:
  sklademSkladem

  8 190 Kč

  Detail

 • SMART čistička vzduchu Winix HR1000

  SMART čistička vzduchu Winix HR1000

  SMART čistička s Wi-Fi, kterou lze ovládat i přes mobilní telefon. Šestistupňová filtrace. Vysoká účinnost, nízká spotřeba. Určeno do větších místností.

  • Max. vzduchový výkon: 480 m3

  porovnat Porovnat

  tip

  Dostupnost:
  sklademSkladem

  11 490 Kč

  Detail

 • Čistička vzduchu Airbi Pure

  Čistička vzduchu Airbi Pure

  Čistička vzduchu s UV lampou pro odstranění virů a bakterií. Dobrý poměr cena/kvalita.

  • Max. vzduchový výkon: 365 m3

  porovnat Porovnat

  tip

  Dostupnost:
  sklademna dotaz

  7 990 Kč

  Detail

 • Čistička vzduchu Sharp KC-A50EU W

  Čistička vzduchu Sharp KC-A50EU W

  Skvělá volba. Čistička vzduchu se zvlhčovačem pro větší místnosti. Automatický režim, pylový režim, výkonný ionizátor.

  • Max. vzduchový výkon: 306 m3

  porovnat Porovnat

  tip

  Dostupnost:
  sklademSkladem

  14 490 Kč

  Detail

Zobrazit všechny čističky vzduchu

telefon Potřebujete poradit? Volejte 541 212 450. Po–Pá: 8.00–16.00