Infolinka (všední dny 8.30–16.30)
541 212 450
Infolinka (všední dny 8.30–16.30)
541 212 450

Máte podezření na potravinovou alergii či intoleranci? Může vám pomoci eliminační dieta

Zdroj: PhotoDisc
Zdroj: PhotoDisc

Pozorujete-li opakovaně zažívací či kožní potíže, k odhalení příčiny (jedná-li se opravdu o potravinovou alergii či intoleranci) vám může napomoci eliminačně expoziční test (EET). Jednoduchá, ale trpělivost vyžadující, diagnostická metoda, kterou si na sobě může vyzkoušet každý z nás.

EET – princip metody

První fází této metody je eliminace. Prakticky se jedná o dočasné vyloučení podezřelého alergenu ze stravy testujícího (v případě kojeného dítěte ze stravy matky) a sledování, jaký to bude mít účinek na jeho organismus. Zda dojde ke zlepšení trávení, vymizí kožní příznaky a podobně, či vše zůstane „při starém“.

Následuje tzv. expozice je opakem eliminace. Testovaný alergen je opětovně zařazen do stravy a my pozorujeme, jak na něj naše tělo reaguje.

Ideálním závěrem EET je potvrzení našich domněnek, že nám daná potravina skutečně nečiní dobře a je třeba ji z jídelníčku vyloučit.

Než ale k tomuto testu můžeme přistoupit, měli bychom alespoň tušit, která z potravin je oním „škůdcem“.

První krok - vytipování potravin(y), způsobujících nežádoucí reakce

Zdravotní potíže nám může způsobovat de facto každá potravina. Otestovat je všechny nelze - ani laboratorně, ani v rámci EET. Proto je na počátku velmi důležité okruh těch „podezřelých“ pokud možno co nejvíce zúžit.

K tomu nám poslouží poctivé zaznamenávání všeho, co za den sníme a vypijeme, včetně údajů o tom, jak nám ten den bylo, případně, kdy se objevily obtíže a jakého rázu.

Doba vedení záznamu by měla trvat ideálně 2–4 týdny. Během ní bychom se měli stravovat běžně, jak jsme zvyklí, nedržet žádnou dietu, aby výsledky byly co nejprůkaznější. Pomůckou může být záznamový arch, který jsme pro vás připravili.

Záznamový arch pro evidenci konzumovaných potravin a zdravotních obtíží (ve formátu PDF k vytištění).

Vyhodnocení evidence stravy

Poctivě jste si zaznamenávali zkonzumované potraviny a zdravotní komplikace během daných dní. Jak teď vyhodnotit výsledky?

Často to není jednoduché, neboť reakce na jednotlivé potraviny se mohou vyskytnout jak za pár minut, tak i hodin či dní. Záleží na druhu alergenu a na citlivosti vašeho organismu. Taktéž zdravotní problémy nemusejí postihnout pouze trávicí trakt (nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha atd.), ale častá je i demonstrace na kůži formou vyrážek, pupínků, ekzémů, případně dýchací obtíže, které si někdy ani s jídlem nespojíme.

Zopakujme si, že v tuto chvíli se nejedná o jasné stanovení diagnózy, ale „pouze“ o depistáž (vyhledání) potenciálních alergenů či látek, které naše tělo netoleruje, resp. zúžení jejich možného seznamu.

O vytipování těch konkrétních se samozřejmě můžeme pokusit sami. Někdy, vidíme-li vše „černé na bílém“, nám je ledacos nápadné, až jasné, i jako laikům. Nevíme-li si rady, váháme, kterou z potravin naše tělo nesnese a negativně na ni reaguje, doporučujeme obrátit se s vypracovanou evidencí stravy a obtíží na svého obvodního lékaře, příp. alergologa a požádat ho o pomoc.

Eliminace potenciálního alergenu ze stravy

Obecně lze říci, že existují dva možné způsoby, jak k eliminaci, resp. k celé EET metodě přistupovat. Buď můžeme ze stravy vynechat pouze jeden možný alergen, nebo přímo celé spektrum těch nejčastějších a nejsilnějších. V tomto případě pak mluvíme o tzv. hypoalergenní dietě.

Hypoalergenní dieta spočívá v absenci konzumace potravin obsahujících mléko, lepek, vejce, kořenovou, pikantní a kyselou zeleninu, citrusové a kyselé ovoce, ořechy, luštěniny, hovězí, vepřové, kuřecí a rybí maso, uzeniny, exotická a ostrá koření, silné čaje a sladkosti.

Jednodušší metoda je samozřejmě vynechání pouze jednoho potenciálního alergenu a jeho opětovné, postupné nasazování do stravy.

Netušíme-li ovšem, který z alergenů je ten „pravý“, případně máme-li podezření na vícero z nich, jeví se hypoalergenní (nízkoalergenní) dieta jako možné řešení našich zdravotních komplikací. 

Expozice = opětovné zařazení možného alergenu

Za nezbytné pokládám zdůraznit, že zavádění alergenu (byť jen domnělého) zpět do stravy, je záležitost někdy velmi riziková a u těžkých alergiků by měla probíhat pod lékařským dohledem, dle předem jasně určeného schématu, který udává množství látky, její zvyšování, časové intervaly apod. V obzvláště závažných případech přímo během hospitalizace v nemocnici.

Rozhodnete-li se ji provádět doma (tento postup bývá častý a u slabších reakcí se není čeho obávat), stejně jako já - dcera měla alergii na bílkovinu kravského mléka, doporučuji si vést záznamy o dávkách, časech a reakcích. Budou velmi prospěšné pro následnou konzultaci s lékařem.

Závěry EET – ne vždy zcela jednoznačné

Pozitivní expozice

 • alergická reakce se projevila i po té, co během eliminační fáze zmizela, tudíž lze předpokládat, že tělo danou potravinu opravdu nesnese.

Negativní expozice

 • testovaný alergen je snášen dobře
 • doporučujeme ho opatrně zařazovat do běžné stravy.

Neprůkazné výsledky

 • bohužel je v některých případech test, není -li zcela průkazný, nutné zopakovat.

 

Výhody EET oproti dalším diagnostickým metodám

 • vyšší průkaznost, obzvláště u kojenců a batolat, v porovnání s ostatními diagnostickými metodami.

Úskalí této metody

 • ani když je výsledek EET zcela jasný, tak nevíte, zda se jedná o alergii či intoleranci a je nutné další vyšetření
 • hledání alergenů vyžaduje preciznost při evidenci pokrmů a poctivost při dodržování eliminační diety
 • nutná je i trpělivost, neboť jak evidence, tak eliminace jsou běhy na dlouhou trať a někdy se musejí i opakovat.

Pozor! Pokud už používáte nějakou kortikoidní mast, v průběhu testovací diety není vhodné ji aplikovat, protože maskuje výsledky testování. Pokud je ekzém bez kortikoidů nezvladatelný, s testovací dietou počkejte nebo se poraďte s ošetřujícím lékařem. Po vysazení kortikoidů se obvykle ekzém dočasně zhorší.

Další nejznámější diagnostické metody

Krevní testy

 • odebraná krev je zaslána na laboratorní vyšetření ke stanovení hodnoty IgE (imunoglobulinů), tedy celkových protilátek v krvi
 • jejich zvýšená hladina naznačuje možnou alergii, ale může signalizovat i další onemocnění, proto je často třeba podrobnější vyšetření
 • v případně podezření na konkrétní potravinu se stanovuje hladina takzvaných specifických IgE proti konkrétnímu alergenu
 • krevní testy samy o sobě ovšem nelze brát jako zcela průkazné, neboť mohou být jak falešně pozitivní, tak i negativní a např. ani normální hodnota IgE alergii nevylučuje.

Kožní testy

 • existují dva základní druhy kožních testů
 • prvním jsou tzv. „prick testy“ či SPT – kožní vpichové testy
 • další možnou metodou jsou náplasťové kožní testy, vhodné obzvláště pro malé atopiky, jejichž výhodou je schopnost odhalit i pozdní přecitlivělost na potravinové alergeny
 • obdobně jako u krevních testů se jedná pouze o „pomocné vyšetření“, jelikož ani ony nejsou zcela průkazné a i proto se často u malých dětí ani neprovádějí.

Biopsie tenkého střeva

 • nejprůkaznější diagnostická metoda, při které se odebírá vzorek sliznice tenkého střeva, z jehož laboratorního vyšetření vyplyne, co ve střevě „chybí či přebývá“.

Ostatní testy

 • dechový vodíkový test
 • neimunologický krevní test
 • test kyselosti stolice aj.

I přes možná úskalí uznává a doporučuje tuto diagnostickou metodu čím dál více odborníků z řad lékařů. A co je snad ještě podstatnější – napomohla řadě z nás ke kvalitnějšímu životu bez zdravotních obtíží plynoucích z „nevědění“.

Související články

Jak zbavit dítě atopického ekzému: Díl 1. Příznaky a diagnóza atopického ekzému
Jak zbavit dítě atopického ekzému: Díl 3. Spojitost atopického ekzému a potravinové alergie
Jak zbavit dítě atopického ekzému: Díl 5. Hledejte alergeny v jídle

Související články

Jak zbavit dítě atopického ekzému: Díl 1. Příznaky a diagnóza atopického ekzému
Co je atopický ekzém, jak se projevuje, jak se diagnostikuje.
Atopický ekzém Alergie na mléko Alergie na potraviny
Jak zbavit dítě atopického ekzému: Díl 1. Příznaky a diagnóza atopického ekzému
Jak zbavit dítě atopického ekzému: Díl 3. Spojitost atopického ekzému a potravinové alergie
Ve věku 0–3 roky dítěte je atopický ekzém (AE) relativně často spojen s potravinovou alergií. Uvádí se, že celých 40...
Atopický ekzém Alergie na mléko Alergie na potraviny
Jak zbavit dítě atopického ekzému: Díl 3. Spojitost atopického ekzému a potravinové alergie
Jak zbavit dítě atopického ekzému: Díl 5. Hledejte alergeny v jídle
Prvními alergeny, s kterými se dítě setká, jsou alergeny potravinové – určité složky potravy mohou zhoršovat atopický...
Atopický ekzém Alergie na mléko Alergie na potraviny
Jak zbavit dítě atopického ekzému: Díl 5. Hledejte alergeny v jídle
Jak zbavit dítě atopického ekzému: Díl 4. Prevence
Genově dané dispozice pro atopii změnit nelze. Alergie ale vzniká z atopie až tehdy, pokud se spojí dědičné dispozice...
Atopický ekzém Alergie na mléko Alergie na potraviny
Jak zbavit dítě atopického ekzému: Díl 4. Prevence
Jak se vyhnout mléku a laktóze
Existují dva zcela jasné důvody, proč si dávat pozor na mléko: buď se musíme vyhýbat mléčným bílkovinám, nebo laktóze, tzn...
Intolerance laktózy Alergie na mléko Alergie na potraviny
Jak se vyhnout mléku a laktóze
Prokázané potravinové alergeny není vždy nutné vyřazovat z jídelníčku
I když alergologické testy odhalí přecitlivělost na nějakou potravinu, nemusí to vždy znamenat, že byste ji museli přestat...
Alergie na potraviny
Prokázané potravinové alergeny není vždy nutné vyřazovat z jídelníčku
Potravinové alergie se letos ještě více prodraží
Drahé diety se po Novém roce lidem, kteří musí držet přísný stravovací režim, ještě více prodražily. Zvýšení DPH tak ještě...
Alergie na lepek (mouku) Alergie na potraviny
Potravinové alergie se letos ještě více prodraží
Výlety a dovolená bez lepku
U koho se projeví celiakie, ten se snadno ocitne v domácím vězení. Pro lidi s touto poruchou není jednoduché vyjet si na...
Alergie na lepek (mouku) Alergie na potraviny
Výlety a dovolená bez lepku

Ověřeno našimi zákazníky

Kliknutím na pečeť zobrazíte všechny recenze našeho e-shopu přímo na Heurece

Heureka recenze
„První nákup a velká spokojenost.“
Ověřený zákazník před 4 dny
 • Rychle doručení
Ověřený zákazník před 5 dny
 • Kvalitní prověřené výrobky
 • Výborná komunikace
 • Vstřícnost a ochota
 • Skvělá volba i pro ne-alergiky
 • Kvalita produktů
Ověřený zákazník před 6 dny