Infolinka 541 212 450


Lázeňská léčba pro dospělé
Návrh na lázeňskou péči

Dokument, který je zapotřebí vyřídit k tomu, aby byl Váš lázeňský pobyt uhrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tj. Vaší zdravotní pojišťovnou.

1. Na doporučení odborného lékaře můžete požádat praktického lékaře o vypsání návrhu, který mají lékaři k dispozici. V kolonce „Doporučené místo pro lázeňskou léčbu“ lékař vypíše vybrané lázně, dále se doporučuje, aby lékař v „návrhu“ uvedl i telefonní kontakt zájemce o lázeňský pobyt, aby se s ním mohl spojit sekretariát příslušných lázní ohledně nástupu.

2. Může se stát, že praktický lékař bude požadovat písemnou zprávu od Vašeho odborného lékaře (např. pokud jste absolvovali operaci apod.). Vezměte si ji proto s sebou praktickému lékaři.

3. Jakmile je „návrh“ lékařem vypsán, odesílá jej lékař Vaší zdravotní pojišťovně.

4. Revizní lékař zdravotní pojišťovny rozhodne, zda „návrh“ schválí, tj. zda Vám lázeňská péče bude zdravotní pojišťovnou uhrazena. Rozhoduje i o formě pobytu – komplexní nebo příspěvková.

5. Pokud je návrh zdravotní pojišťovnou schválen, je odeslán do lázní, které jsou v „návrhu“ uvedeny na prvním místě.

6. Lázně „návrh“ zaevidují a pozvou klienta k nástupu na určitý den. Délka pobytu je vždy vypsána přímo v „návrhu“, a řídí se příslušnou indikací k diagnóze (obvykle činí 21 nebo 28 dní).

Možnosti úhrady lázeňského pobytu

  • Komplexní úhrada – komplexní lázeňská péče navazuje na ústavní péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské péči zařízení lázeňské péče. Pacient v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zařízení lázeňské péče přímo ze zařízení ústavní péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Pojišťovnou je hrazen pobyt, strava i léčba, popř.pobyt a strava u doprovodu dítěte. Obvodní lékař nebo specialista Vám vystaví návrh na lázeňskou léčbu. Po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny obdrží návrh přijímací kancelář lázeňského zařízení, která obratem zašle termín nástupu. Platnost návrhu je 3 měsíce od data vystavení. Klient je i při komplexní úhradě povinen platit regulační poplatek za pobyt 100 kč/den + lázeňský poplatek cca 20–30 Kč/den.
  • Příspěvková úhrada – příspěvková lázeňská péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4. Zdravotní pojišťovna hradí pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Pojištěnec si sám s lázeňským zařízením dohodne datum nástupu. Platnost lázeňského návrhu je 6 měsíců od data vystavení. Pojišťovna hradí pouze náklady na léčbu. Pacient hradí ubytování a stravu. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky.
  • Samoplátce – klient si hradí vše, nepotřebuje lékařské doporučení. ten si vybere místo a kategorii ubytování. Dle své potřeby a volné kapacity příslušného zařízení si domluví s ubytovací kanceláří termín nástupu (provede rezervaci). Po úspěšné rezervaci obdrží obratem potvrzení nástupního termínu včetně faktury. Pobyt hradí zálohově předem.

Články na podobné téma

  • Nenašli jsme žádné články