Infolinka 541 212 450


Léčebné klimatické pobyty pro alergické a astmatické děti

Pobyty pro děti s poruchami imunity nabízí lázně Luhačovice

Pobyty pro děti s poruchami imunity nabízí lázně Luhačovice


Součástí komplexní léčby alergií mohou být i léčebné klimatické pobyty. Lze je realizovat jako soukromé – to jsou pobyty v horském nebo přímořském prostředí, hrazené z prostředků pacientů. Nebo mohou být indikované lékařem a hrazené z části nebo zcela zdravotní pojišťovnou.

Co udělat proto, aby mé dítě mohlo podobný pobyt absolvovat? Jaký efekt lze očekávat? Jak dlouho by měl pobyt trvat? 

Návrh na léčbu v zařízení určeném ke klimatickým pobytům vypisuje praktický lékař. Často to bývá na doporučení lékaře – specialisty, např. alergologa nebo dermatologa. Tento návrh je doručen na příšlušnou zdravotní pojišťovnu, která jej po schválení revizním lékařem odesílá do zdravotnického zařízení vybraného k léčbě pacienta.

V současné době je v ČR asi 12 zařízení určených ke klimatické léčbě dětí. Dělí se do několika skupin (ozdravovny, lázně, dětské odborné léčebny).

Co malé pacienty během pobytu čeká? Záleží na vybavení konkrétního léčebného zařízení, jeho umístění, možnosti využití přírodních zdrojů (léčebné prameny, jeskyně), erudici zdravotnického personálu. Obvykle bývá součástí léčby dechová rehabilitace, léčebná tělesná výchova, inhalační terapie, ev. redukční dieta, vodoléčba, pobyt v jeskyni. Délka pobytu bývá od tří týdnů až po 6–8 týdnů. Je třeba počítat s určitým časem na aklimatizaci a také s možným narušením pobytu infektem (přece jen se pobytu účastní často nemocné děti). Zařízení bývají umístěná v klimaticky příznivých podmínkách, nejúčinnější bývá pobyt v horském prostředí. Jeskynní terapii (tzv. speleoterapii) využívají tři léčebná zařízení – ozdravovna Vojtěchov a dvě dětské odborné léčebny (Ostrov u Macochy – pobyt na 3 týdny, Zlaté Hory v Jeseníkách – pobyt na 4–8 týdnů).

Součástí pobytu bývá i zájmová činnost, ev. kulturní program. Některá zařízení pořádají divadelní představení, diskotéky, promítání filmů či tematické besedy.

Pobyt lze absolvovat i v batolecím a předškolním věku, některé léčebny přijímají pacienty od věku 2 let s doprovodem. Doprovod schvaluje zdravotní pojšťovna na doporučení lékaře do 6 let věku. Starší děti jezdívají samy, nejčastěji do 15 let. Pro starší pacienty (15–18 let) je výběr místa pobytu omezen. Provoz zařízení bývá celoroční s vánoční pauzou. Jednotlivá zařízení uzavírají smlouvy se zdravotními pojšťovnami jednotlivě, proto může revizní lékař změnit navržené léčebné zařízení. Pokud máte zájem o léčbu v konkrétním místě, je dobré předem se informovat na zdravotní pojšťovně nebo přímo v léčebně.

Je nutné absolvovat všechny potíže spojené s pobytem? Na jak dlouho se mému dítěti uleví? Nebo se zcela vyléčí?

Odpověď na tyto otázky není jednoduchá. Efekt léčby spočívá zejména v čase stráveném v ekologicky čistém prostředí, stimulaci imunitního systému změnou nadmořské výšky a tlaku. Velkou roli hraje i pravidelný režim a doba strávená v přírodě. Současně všechny děti pravidelně cvičí a otužují dýchací cesty každodenními inhalacemi. Významnou roli hraje eventuální speleoterapie. Děti tráví v jeskynním prostředí celkem 10–15 pobytů po 3 hodinách. V této době dýchají jeskynní aerosol, což je vzduch, který projde vrstvou zeminy („přefiltruje se“), má vysokou vlhkost až 98%, neobsahuje alergeny, je obohacen minerály. V jeskyni bývá stálá teplota 7–9stC celoročně. Efekt léčby bývá asi 1 rok, v indikovaných případech je dobré pobyt zopakovat. Dětem se výrazně sníží nemocnost, často je možné i po návratu z léčebného pobytu snížit dávky pravidelně užívaných léků.

Některé zdravotní pojišťovny nabízí přímořské klimatické pobyty. Zúčastňují se jich děti obvykle od 7 let věku a pobyt trvá 3 týdny. Doporučení dává lékař – specialista, některé zdravotní pojišťovny samy oslovují své vybrané klienty. V rámci pobytu je cvičení a dozor zdravotnického personálu.

Na jaké náklady se ve spojení s případným pobytem dítěte máte připravit? Pobyt dítěte v léčebném klimatickém zařízení v ČR bývá plně hrazen zdravotní pojišťovnou, od 1.1.2008 platí rodiče regulační poplatek 60,– Kč za den pobytu dítěte. Tento poplatek je nutné uhradit i za pobyt doprovodu. Některá zařízení vybírají doplatky za nadstandardní ubytování a služby. Ceny doplatků za přímořské klimatické pobyty se liší v závislosti na počtu pojištěnců v rodině a typu pobytu. Bližší informace jsou obvykle uvedeny na webových stránkách zdravotních pojišťoven a konkrétních léčebných zařízení.

Cílem léčby je příznivé ovlivnění zdravotního stavu dítěte. Která z uvedených možností Vám vyhovuje, záleží na individuálním zhodnocení možností celé rodiny. Přeji Vám hodně úspěchů a trpělivosti, ev. i příjemné zážitky spojené s některým typem vybraného léčebného pobytu.

MUDr. Eva Orálková


Články na podobné téma