Infolinka 541 212 450


Nosní mandle a alergik – odstranit či ponechat?
Pokusíme se podívat na tento problém podrobněji.

Nosní mandle neboli hltanová mandle je označována v lékařské zprávě jako adenoidní vegetace (AV). Je uložena v klenbě nosohltanu a při otevření úst ji není možné spatřit. Často je pacienty zaměňována s krčními mandlemi neboli tonsillami, které uvidíme po otevření úst na obou stranách patrových oblouků.

Ale vraťme se k nosní mandli. Její velikost je závislá na věku (v dětství větší) a také aktivitě imunitního systému. Nosní mandli vyšetřuje ORL specialista. Protože se při infektu aktivuje imunitní systém, nosní mandle se zvětšuje. Proto si lékař často pozve pacienta na kontrolu v dobrém zdravotním stavu.

Jak se zvětšení nosní mandle projevuje?

Dítě v noci chrápe, špatně spí, obtížně dýchá nosem a mívá častěji rýmu. Může trpět na opakované záněty středouší, jsou uváděné i poruchy pozornosti. Při výraznějším zvětšení se objevuje i nedoslýchavost, zvýšená únava a následně zhoršení prospěchu ve škole. Nosní mandli může postihnout i chronický zánět, který je zdrojem hlenu a následně infektů typu zánětu průdušek nebo vedlejších nosních dutin.

Nebude nám nosní mandle chybět?

Vě většině případů se nosní mandle postupně zmenšuje. Souvisí to s menší četností infektů u větších dětí a také s anatomickými poměry při růstu hlavy. Není při současném stavu znalostí prokázané, že by odstranění nosní mandle mělo vliv na zhoršení imunity.

Jak se zákrok provádí?

Někteří rodiče si pamatují na trhání mandlí ze svého dětství. Dříve se zákrok prováděl v lokální (místní) anestesii. Dítě bylo nutno fixovat a zákrok provést rychle. Dnes se nosní mandle odstraňuje v celkové anestesii. Znamená to, že dítě spí a nepamatuje si ani zákrok samotný, ani bolest. Lékař má dostatek času na pečlivé odstranění. Může si prohlédnout operovanou oblast endoskopem. V některých nemocnicích je možnost tzv. jednodenní chirurgie, kdy není nutné v nemocnici trávit noc. Jinde zákrok provádějí během třídenní hospitalizace, obvykle s možností doprovodu rodiče.

Je tento zákrok vhodný i pro alergika?

Nosní mandle může komplikovat potíže dětí trpících alergií. Bývají častěji nemocné, musí užívat více léků a přesto zdravotní stav neodpovídá úsilí pacienta i lékaře. Léky na alergii používané včetně nosních sprejů nemohou splnit svoji funkci tak, jak pacient a lékař očekává. Indikace k odstranění nosní mandle je jednoznačně v rukou ORL specialisty. Pokud jsou splněna indikační kritéria, z alergologického pohledu není důvod pacienty od výkonu odrazovat.

Závěrem znovu připomínám, že rozebíraná problematika se týkala nosní mandle uložené v nosohltanu. Krční mandle za kořenem jazyka na okraji patrových oblouků pacienty trápí jinak a kritéria k jejich odstranění jsou odlišná.


Články na podobné téma