Infolinka 541 212 450


Vymažte slovo alergie ze svého slovníku
Alergie, bez alergie, alergii, ... Slovo alergie se dnes skloňuje ve všech pádech. Alergenem se může stát cokoliv: prach, oříšky, lepek, roztoči, pyl, zvířata, spermie, latex, zkrátka vše, na co si vzpomenete. Před dvaceti lety se odhadoval výskyt alergií u dětí na patnáct procent, nyní je to 25–30 procent. Ke zvládnutí alergií používá současná medicína vakcíny vyrobené z alergenů a především antihistaminika, kterých se ročně spotřebují tuny. Výrobci těchto léků mají o budoucnost postaráno.

Faktem je, že kolem nás alergií neustále přibývá a nikdo progresivitu tohoto onemocnění zatím nedokázal zastavit. Proč alergiků přibývá, nikdo neví. Detoxikační medicína sice dokáže cesty alergií sledovat, ale ani ona neumí vysvětlit, proč jejich počet stále stoupá. Pokud bychom měli vyjádřit nějakou teorii, měli bychom obvinit psychiku člověka, protože alergie, stejně tak jako jiné reakce imunitního systému, jsou obrazem lidské psychiky.

I v detoxikační medicíně se téma alergií zdá být obehranou písničkou. Přes obehranost tohoto tématu je možné prohlásit, že detoxikační medicína pokročila a dnes se při detoxikaci alergií nemusíme bát neúspěchu.

Joalis Analerg – preparát detoxikační medicíny

O alergiích již víme mnoho, a tak by bylo skutečně složité skládat detoxikační kúru z jednotlivých preparátů, protože bychom jich potřebovali pěknou řádku. Proto byl vyvinut komplexní preparát Joalis Analerg. Preparát Joalis Analerg představuje komplex takového rozsahu, že jen tento jediný preparát sám stačí ke zvládnutí různých typů alergie jednou provždy.

Vysvětleme si, jak preparát Joalis Analerg pracuje. V tkáních zůstávají usazeny některé alergeny. Jsou to pyly nebo zbytky živočišné srsti, prach, peří, ale například i kasein a také alergická složka dalších alergenů. Setkání s pylovými alergeny nebo s mléčnou bílkovinou se datuje do raného dětství, a to může být rozhodující pro zabudování těchto alergenů do tkání. Tvoří pak jakousi pohotovostní složku, která se při setkání s alergenem aktivuje. Tato složka pravděpodobně udržuje v pohotovosti látkové faktory zánětu tkáně, mezi něž patří především histamin. Chceme-li se zbavit alergie, musíme umožnit imunitnímu systému, aby tyto „zachycené“ alergeny odstranil.

Proberme si nyní jednotlivé složky preparátu Analerg, který k takovému odstraňování alergenů z těla napomáhá.
Jedna složka preparátu Analerg se postará o mikrobiální ložiska v mozku, neboť součástí každé alergie jsou takováto ložiska, nacházející se v určité části mozku, která ovládá odpověď imunitního systému na daný typ cizorodé bílkoviny.

Část mozku, o níž byla právě řeč, patří do okruhu jater, k nimž se váže specifický soubor emocí. Další součástí komplexu Analerg jsou proto informace, které obsahují tuto emocionální složku. Tato složka rozbíjí příslušný druh emocí, který je zodpovědný za lokalizaci mikrobiálního ložiska.

Joalis Analerg dále obsahuje složky, které odstraňují mikrobiální ložiska z cílových orgánů, v nichž se alergický proces projevuje. Alergické reakce se obvykle týkají dýchacího traktu, kde dochází k poruše produkce mediátoru nazývaného histamin. U alergií je typická jeho nadprodukce, na níž se podílí jak pokyn z mozku, tak přímo tkáň dýchacího traktu narušená mikrobiálním toxinem.

Obecně lze říci, že alergická reakce se bude týkat toho orgánu, v němž se nachází mikrobiální ložisko. V preparátu Analerg je kromě složky odstraňující mikrobiální ložiska z dýchacích cest místo ještě pro oko, konkrétně spojivku, která alergicky reaguje zánětem. Rovněž v tomto případě je zákonité předpokládat, že se ve spojivce oka nachází ložisko.

Alergické reakce se mohou nacházet i ve střevě – proto je součástí Analergu i složka, která jednak odstraní ložiska z oblasti tlustého střeva, kde se alergická reakce nejčastěji projevuje, jednak ošetří také tenké střevo.

K uvolnění řady toxinů, např. těžkých kovů či alergenů, z tkání je zapotřebí také emocionální složky, která je v tomto preparátu obsažena. Jiná složka Analergu zase sdružuje různé typy alergenů rostlinného, živočišného či mikrobiálního charakteru.

Joalis Analerg také umožňuje uvolnění gliadinu z kontaminovaných tkání, stejně jako uvolnění kaseinu, jednoho z nejčastějších alergenů. Intolerance lepku (glutenu) není stoprocentní příčinou alergií. Je však přítomna ve vysokém procentu případů, a pokud tomu tak je, nepodaří se nám alergii zlikvidovat. Z toho důvodu dáváme do preparátu Analerg i složku zabývající se intolerancí glutenu.

Celý systém má logickou souvislost a jeho úspěšnost je především v pochopení psychosomatické teorie hromadění toxinů a následných zdravotních poruch. Komplexní preparát Analerg má široké spektrum účinků. Měl by být součástí téměř každé kúry u chronických zdravotních poruch, aniž bychom chtěli řešit výhradně alergie. To je v detoxikaci běžný jev, protože nemáme žádné specifické preparáty, jaké známe z farmakologie, používané moderní medicínou.

Doufejme, že se jednoho dne dostaneme k tomu, že význam detoxikace u alergií bude správně pochopen, protože představuje možnost velmi snadné a účinné pomoci.

(PR)


Články na podobné téma