Infolinka 541 212 450


Co nabízí zdravotní pojišťovny alergikům a astmatikům
Zdravotní pojišťovny v ČR se podílí především na léčbě pacientů s alergiemi, hradí v podstatě téměř celou léčbu a vyšetření pacientů. Například všeobecnou zdravotní pojišťovnu přijde testování na alergie a léky pro alergiky ročně na 75 miliónů korun.

Dále přispívají na různé ozdravné pobyty u nás i v zahraničí. Lázeňská léčba je například u astmatu používána s úspěchem již desítky let. Astma je výrazně ovlivňováno okolním prostředím i celkovou fyzickou a psychickou kondicí pacienta. Pobyt v lázních zajistí nejen kvalitní čisté okolní prostředí, vytrhne také pacienta z jeho zažitých stereotypů a pracovního nebo jiného stresu.

Součástí lázeňské léčby jsou různé procedury a učí se správné inhalační technice a dechové rehabilitaci. K nejvyhledáva­nějším pobytům patří ty v horách, u moře, ale také lázně s pobýváním v jeskyních.

Indikační seznam pro lázeňskou péči pro dospělé, děti a dorost stanovuje u nás vyhláška MZ ČR č. 58/1997 Sb. a indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách vyhláška MZ ČR č. 59/1997 Sb. téhož data. Problematice lázeňské péče se také věnuje zákon č. 164/2001 Sb. O přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech – Lázeňský zákon – a vyhláška 423/2001 Sb. a Vyhláška 370/2001 Sb. Pokud pacient splňuje indikační kritéria, je mu ozdravný pobyt hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pro hrazení péče dospělým astmatikům je nutné doporučení alergologa nebo plicního lékaře s výsledky vyšetření plic, alergologickým vyšetřením pokud se jedná o alergické astma a RTG hrudních orgánů. Lázeňská místa pro dospělé astmatiky jsou Jeseník, Karlova Studánka, Luhačovice a Mariánské Lázně.

Návrh na lázeňskou péči pro dětské astmatiky podává pediatr nebo alergolog, podkladem je odborná zpráva alergologa. O malé astmatiky pečují ve Cvikově, Choceradech, Jánských Lázních, Jeseníku, Lázních Kynžvart, Luhačovicích, v lázeňském zařízení Luže-Košumberk, v Mariánských Lázních, Metylovicích, Počátkách, v Ostrovu u Macochy, Říčanech, Velkých Losinách a ve Zlatých Horách. Pobyt v lázních je většinou možný od 3 let, některé lázně umožňují i doprovod, délka pobytu se nejčastěji pohybuje od 3 do 6 týdnů, příznivý účinek po návratu přetrvává většinou několik měsíců.

Mezi základní indikace, které pacientovi umožní odjet na zdravotní pobyt patří různé typy alergií, astma, kožní ekzémy nebo snížená imunita způsobující opakující se nemoci.

Na konkrétní podmínky se mohou pacienti informovat u příslušné zdravotní pojišťovny, aktuální nabídky lze získat i od laických organizací.


Články na podobné téma

  • Nenašli jsme žádné články