Infolinka 541 212 450


Příspěvky na bezlepkovou dietu a potravinové alergie a intolerance v roce 2016

(foto: Skolton | Dreamstime.com)

(foto: Skolton | Dreamstime.com)


Na úvod rovnou zklamu všechny, které netrápí nesnášenlivostí lepku, neboť zdravotní pojišťovny myslí pouze na celiaky. Jiné alergie a intolerance, resp. lidi jimi trpící, do svých preventivních a bonusových programů bohužel (nejen) letos nezahrnuli. Stát je na tom o trošičku lépe, neboť za určitých podmínek poskytuje měsíčně příspěvek i lidem s intolerancí laktózy – v rámci příspěvku na živobytí. O příspěvek na péči si pak mohou požádat všichni alergici a lidé s intolerancí.

Příspěvky zdravotních pojišťoven

Příspěvky pro celiaky poskytuje pět ze sedmi zdravotních pojišťoven působících v ČR. Některé pouze dětem, jiné i dospělým. Některé částky jsou zajímavé a alespoň trochu rodině kompenzují podstatně vyšší náklady na stravu celiaka, nad jinými nevíte, jestli se smát, či brečet. Příspěvky se také liší tím, na co lze finance použít – od nákupu potravin a potravinových doplňků až po placení bezlepkových obědů ve školní jídelně. Většinou se o příspěvek žádá jednou ročně, pouze u VZP každé pololetí zvlášť.

Konkrétní podmínky vyplácení má každá ze zdravotních pojišťoven uvedeny na svých webových stránkách. Doporučuji je podrobně nastudovat, abyste splnili v řádných termínech všechny zákonitosti. Byla by škoda o dané finanční příspěvky zbytečně přijít např. pozdě podanou žádostí (je nutné ji podat nejdéle poslední den kalendářního roku, v případě VZP pak za 1. pololetí do 31. 8. 2016), případně příliš starými doklady o koupi bezlepkových potravin – např. u RBP – ZP nesmí doklady k proplacení být starší než dva měsíce aj.

Jak se staví k celiakům zrovna vaše zdravotní pojišťovna, se dozvíte z následující tabulky:

Tabulka příspěvků zdravotních pojišťoven v roce 2016

Pro zvětšení tabulky klikněte.

Pakliže nejste spokojeni s přístupem vaší stávající zdravotní pojišťovny, můžete samozřejmě přestoupit k jiné, která celiaky více podporuje. Nejbližší možná změna je od 1. 7. 2016. Abyste tento přestup stihli, musíte si podat přihlášku nejdéle 31. 3. 2016.

Pomoc v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí

Jestli se nacházíte v tíživé finanční situaci a máte nárok na dávky hmotné nouze, respektive na příspěvek na živobytí, bude vám tato částka u každého člena rodiny trpícího celiakií navýšena měsíčně o 2 800 Kč.

Žádost se podává na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, oddělení dávek hmotné nouze. Podrobné informace, co vše je nutné k žádosti doložit, naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Tuto dávku, jako jedinou, mají možnost čerpat i lidé s intolerancí laktózy. V jejich případě se jedná o navýšení životního minima o 1 070 Kč každý měsíc.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči, na rozdíl od příspěvku na živobytí, je dávka, která se nevztahuje na výši příjmů, ale při jejím schvalování se bere v potaz pouze zdravotní stav pacienta, jenž o něj žádá. V případě dítěte celiaka tak činí jeho zákonní zástupci.

Příspěvek na péči je poskytován těm, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby v alespoň třech (v případě dospělých žadatelů 3 až 4) bodech z následujícího výčtu schopností:

  • Mobilita (pohyblivost) – vstávání, usedání, chůze
  • Orientace – orientace zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí
  • Komunikace  - schopnost dorozumět se a porozumět, mluvenou řečí i psanou formou
  • Stravování  - schopnost naporcovat si stravu, najíst a napít se, dodržovat dietní režim
  • Oblékání a obouvání  - vybrat si oblečení a obutí, obléknout se, obout se, svléknout se a zout se
  • Tělesná hygiena – umýt si obličej, ruce a celé tělo, učesat se, pečovat o ústní hygienu
  • Výkon fyziologické potřeby - používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky
  • Péče o zdraví - dodržovat stanovený léčebný režim a ošetřovatelská opatření
  • Osobní aktivity - stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku
  • Péče o domácnost - nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty (nehodnotí se u dětí do 18 let).

Většina celiaků na tento příspěvek nedosáhne, protože jsou „příliš“ zdraví. Ze zkušeností ze svého okolí vím, že nejvyšší šanci na jeho poskytnutí mají rodiče malých dětí, ti, u nichž se kromě celiakie vyskytuje i další fyzické či psychické onemocnění či polyvalentní alergici.

Výše tohoto příspěvku je odvislá od stupně závislosti. Je-li celiakovi poskytnut, obvykle se jedná o I. stupeň závislosti, jehož výše u dětí činí 3 000 Kč. Pokud jsou příjmy rodiny nízké, lze ho navýšit o další 2 000 Kč.

Institucí, která tuto problematiku řeší, je opět Úřad práce ČR, konkrétně odbor sociálních služeb. Podrobné informace se dozvíte na portále Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokud si nejste jistí, zda na daný příspěvek máte nárok, z vlastní zkušenosti rozhodně doporučuji to vyzkoušet! Vyplnění pár formulářů vám nezabere tolik času a i šetření v rodině při podání žádosti o příspěvek na péči není nic strašného. Nemůžete nic ztratit, maximálně získat!


Články na podobné téma