Infolinka 541 212 450


Smog v ovzduší: Jak před ním chránit své zdraví

Dopad průmyslu na ovzduší se stále snižuje, avšak zatím není zanedbatelný (foto: SXC)

Dopad průmyslu na ovzduší se stále snižuje, avšak zatím není zanedbatelný (foto: SXC)


Smog, zhoršené rozptylové podmínky, překročené imisní limity či inverzní charakter počasí v ČR – to jsou pojmy, které se týkají znečištěného ovzduší a jsou slyšet dost často, nejvíce pak v zimních měsících. Ostravsko, Karvinsko, Mostecko, Praha... Čím větší koncentrace lidí a továren u vás je, tím větší máte problém. Komu a proč znečištění vzduchu nejvíce škodí? A jak se před ním můžete chránit?

Jedy ve vzduchu ohrožují vaše zdraví

Hlavními zdroji znečištění vzduchu jsou průmyslová výroba, a čím dál více také doprava a individuální vytápění. Co konkrétně člověku hrozí?

Pevné (tuhé) nečistoty:

  • polétavý prach – částečky velikosti 0,5 až cca 75 mikrometrů
  • ultrajemné částice, mikroskopický popel z kouře, popílek, saze – pod 0,5 mikrometru

Tyto prachové nečistoty pocházejí zejména z provozu naftových motorů a ze spalování uhlí v elektrárnách či domácnostech. Bývají často kontaminovány karcinogenními látkami a těžkými kovy.

Plynné nečistoty:

  • jedovaté oxidy dusíku pocházející zejména ze spalovacích motorů
  • leptavý oxid siřičitý vznikající spalováním uhlí a jiných tuhých paliv
  • silně jedovatý oxid uhelnatý vznikající rovněž spalováním
  • dusivý přízemní ozon, který vzniká hlavně za slunečných horkých dnů z výfukových plynů
  • rakovinotvorné těkavé sloučeniny, jako jsou benzen nebo benzopyren

Hlavním zdrojem znečištění je na mnoha místech doprava

Na vyjmenované nečistoty jsou citlivé zejména děti, starší lidé a samozřejmě lidé s plicními nemocemi, jako jsou astma nebo bronchitida. Dýchací cesty mají po vystavování těmto látkám sklony k zánětům a snižuje se jejich kapacita.

Důsledkem je oslabení imunity – častější nemocnost a větší náchylnost k alergickým onemocněním! Nečistoty nesvědčí ani očím. Nic potěšujícího.

Musíte ven? Posilte své dýchací cesty

Při špatných rozptylových podmínkách radí hygienici pokud možno nevycházet. Nicméně cestám do práce, do školy nebo na nákup se vyhýbat nedá. Nemluvě o lidech, kteří v tomto ovzduší běhají nebo jezdí na kole, v důsledku čehož vdechnou mnohem více znečištěného vzduchu než ostatní.

Jak pobývat ve smogu, a přitom neohrožovat své zdraví?

Možnost 1: Filtrační maska

Při vyslovení pojmu smog se vám možná vybaví obrázky zahraničních velkoměst, po kterých se pohybují lidé s maskami či rouškami přes ústa.  

Ano, filtrační polomasky neboli respirátory jsou vcelku levným a dostupným řešením. Polomasek existuje spousta druhů. Většina je schopna zachytávat jen pevné nečistoty, zlomek z nich je vybaven i filtrem proti plynům. Z nějakých důvodů se ale u nás používání polomasek ujalo až s příchodem koronavirové pandemie.

Pozor, nepleťte si polomasky s rouškami. Roušky vám před nečistotami ze smogu příliš nepomohou. Jak známo jejich nošením chráníte především jiné osoby nebo věci před svými bacily a viry.

Možnost 2: Inhalátor

Inhalování čistí a posiluje dýchací soustavu

Čistěte a posilujte své dýchací cesty používáním inhalátoru. Možná nějaký máte doma. Ano, tentýž přístroj, který se používá k léčbě astmatu a dalších nemocí dýchacích cest, se dá využívat i jako účinná prevence před důsledky smogu.

Inhalátor vyrábí mlžinu neboli mikroskopické kapky, které se dostanou do všech částí dýchacích cest. Tam pomáhají odplavovat vdechnuté nečistoty a podporují přirozenou obranyschopnost dýchacích cest. Vaše tělo se pak se špinavým vzduchem dovede lépe vypořádat.

Náš tip: Více o inhalaci v článku Jak správně inhalovat, aby byla prevence co nejúčinnější.

V místnostech pomůže čistička vzduchu

Omezte větrání na minimum, radí hygienici při smogové situaci. Důsledek? Pokud znečištění trvá více dní, vzduch v nevětraných místnostech je vydýchaný a tím rovněž zdravotně nevyhovující.

Bez ohledu na kvalitu venkovního ovzduší je nutné alespoň jednou denně pořádně vyvětrat, aby se v místnosti obnovily zásoby kyslíku. V zimě na to stačí pár minut.

Čistička vzduchu Winix ZERO Pro je vybavená citlivými senzory jemného prachu a nebezpečných plynů

Znečištění, které se spolu s čerstvým vzduchem nastěhovalo dovnitř, je možné odstranit pouze pomocí čističky vzduchu. Drtivá většina čističek odstraňuje jak pevné, tak některé plynné nečistoty. Ty, které jsou vybavené fotokatalytickým filtrem, si dokonce poradí s oxidem uhelnatým nebo oxidy dusíku.

Náš tip: Výkon čističky by měl odpovídat velikosti místnosti. Další podrobnosti vám prozradí nákupní rádce s výběrem čističky.

Druhou, výrazně náročnější možností je nainstalovat si domů vzduchotechniku s patřičnými filtry vhodnou pro celoroční provoz.

 

Jaké je ovzduší u vás? Zlepšuje se, nebo zhoršuje? Jaký to má vliv na zdravotní stav vaší rodiny? Těšíme se na vaše zkušenosti.


Články na podobné téma